– Det är en anmärkningsvärd höjning som det inte finns några skäl för, och såna här beslut ska tas före valet och innan det utsetts personer till uppdragen. Nu blir det risk för en jävsituation med höjda arvoden till partikollegor, säger Lars Johansson (V) som tillsammans med S och SD reserverade sig mot beslutet.

Kommunstyrelsens ordförande Ingela Nilsson Nachtweij (C) instämmer i att beslutet borde tagits tidigare.

– Men förslaget för bolagen blev inte klart förrän nu.

– Höjningen från 20 till 25 procent beror på ökade åtaganden. I Vemab har Vimmerbyfibernät kommit till och Vimarhem har ingen vd och står inför en stor byggnation. Dessutom utgår någon ersättning när de justerar protokoll, säger hon.

Höjningen avgörs slutligen av fullmäktige den 29 april.