Branden, som bröt ut på en bergsknalle var ungefär 100 kvadratmeter stor, enligt räddningstjänsten.

Vid 18.10-tiden hade delar av styrkorna skickats hem. Efter det återstod endast det sista eftersläckningsarbetet.

– Det var ett åsknedslag som var orsaken, man har hittat nedslagsplatsen, säger Roger Linder, räddningschef i beredskap på räddningstjänsten i Vimmerby.