Hushållningssällskapet får 4,7 miljoner kronor av Jordbruksverket för subventionerad rådgivning till de hårt prövade lantbrukarna. Rådgivare inom bland annat ekonomi, foder och växtodling kan därmed göra skräddarsydda insatser ute på omkring 350 lantbruksföretag i hela landet.

I Kalmar län finns många lantbrukare som haft det riktigt tufft på grund av extremtorkan.

– Såväl Vimmerby som hela Kalmar län tillhör de mest drabbade områdena i landet. Samtidigt är det en stor variation från gård till gård hur läget är. Därför är det viktigt med en individuell rådgivning, säger Mats Halling VD för Hushållningssällskapen i Kalmar-Kronoberg-Blekinge och Östergötland.

Axel Pettersson, redovisningskonsult och ekonom med placering i Gamleby, har märkt av ett ökat behov av rådgivning redan innan beskedet om extrastöd från Jordbruksverket kom.

– Det är upp till lantbrukarna själva att avgöra om de vill köpa den här rådgivningen av oss, men många hörde av sig redan i juni och det har fortsatt så. Nu i och med stödet från Jordbruksverket kan vi bättre möta behoven, säger han.

Företagarna får hjälp med att analysera situationen utifrån olika aspekter. De får också veta vad de behöver göra för att klara sig framöver.

Axel Pettersson säger att det är viktigt att se över sina marginaler för att minska sårbarheten.

– Lantbrukarna har under en längre tid minskat sina marginaler, bland annat som en följd av ökat regelverk. När det då blir variationer i väder och vind man inte kalkylerat med får det stor påverkan.

Hur upplever du att bönderna i Vimmerbyområdet och Kalmar län klarat torkan?

– Det är stora variationer beroende på område. De flesta är påverkade, men vissa gårdar har nästintill haft normalskörd, på andra har man bara fått in 30 procent mot vad man är van vid.

Hur mår de lantbrukare du kommer i kontakt med i arbetet?

– Vi har haft fall där man behövt söka vård för psykiska besvär. Det är fullt förståeligt, en följd av att man har ekonomiska bekymmer som leder till att man känner att man inte kan sköta gården och har svårt att leva upp till traditionen. Men bankerna har varit välvilliga till ökade krediter och Jordbruksverket bidrar dels med den här subventionerade rådgivningen, dels tidigarelägger man EU-stöden. Det är lite plåster på såren.

Pengarna från Jordbruksverket betyder att rådgivningen subventioneras till 70 procent.