Det förslaget har kommunstyrelsen ställt sig bakom i dag.

– Vi backar för opinionen som varit mot att vi haft två kommunalråd, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M).

– Det här har ingenting med ekonomi att göra. Det har varit jobbigt med kritiken, och det ska de som väljs i valet inte behöva bli utsatta för, säger Helen Nilsson (S).

Kritiken från både allmänhet och oppositionspartier har varit hård under mandatperioden mot att moderaterna och socialdemokraterna införde två uppdrag med titeln kommunalråd när de båda partierna bildade en gemensam majoritet hösten 2014.

Partiernas argument att det inte gjort kostnaden för politiken dyrare än tidigare, har inte bitit på kritikerna.

– Den organisationen blev till och med något billigare än den tidigare, men nu väljer vi att fördela uppdragen på ett annat sätt, trots att vi tycker det här upplägget fungerat bra, säger Helen Nilsson.

Förslaget inför nästa mandatperiod är ett kommunalråd som också är ordförande i kommunstyrelsen. det uppdraget ska vara på 100 procent och ersättningen blir som i dag, 90 procent av riksdagens grundarvode.

Vice ordföranden i nya kommunstyrelsens ska tjänstgöra 80 procent och får därmed 80 procent av ordförandens ersättning.

Därutöver blir det en 50 procentig tjänst som andre vice ordförande i kommunstyrelsen. det uppdraget ersätter det nuvarande uppdraget som oppositionsråd.

Totalt blir det 2,3 tjänst i det nya förslaget jämfört med 2,4 tjänst i det befintliga.

Vänsterns förslag om en lägre ersättning föll och centern deltog inte i beslutet.