"Beslutet att flytta Itsam är märkligt och provocerande"

Ingela Nilsson Nachtweij (C), tror att Itsam-direktionens beslut att flytta från Kisa till Linköping påverkar samarbetet i kommunalförbundet. ”Itsam har historiskt haft väldigt stora problem med förtroendet i vår kommun. Det blir inte bättre av det här".

30 november 2018 12:00

Så sent som i måndags valdes Ingela Nilsson Nachtweij ( C) till Vimmerby kommuns representant i direktionen för kommunalförbundet Itsam. Igår röstade en oenig styrelse för en flytt av verksamheten från Kisa till Linköping. Vimmerby, Kinda och Ydre röstade nej medan Ödeshög, Boxholm och Åtvidaberg röstade för en placering i Linköping.

LÄS ÄVEN: Deras förslag: Avveckla Itsam

LÄS ÄVEN: Beslutet: Isams huvudkontor flyttas

Hur påverkar det här Vimmerby?

– Just nu inte mer än att det tagits ett beslut som inte har vunnit laga kraft och som kommer att överklagas av Kinda kommun. Vad det blir av det är ju intressant. Det som är väldigt olyckligt är att direktionen tar ett beslut utan att lyssna på två av medlemskommunerna. Vimmerby och Kinda har föreslagit att alla kommuner ska få yttra sig innan man tar beslut om flytt. Jag tycker att man ska följa kommunallagen och jobba demokratiskt när det handlar om så stora strategiska frågor som dessutom har stor budgetpåverkan, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Hon är inte nöjd med utredningen och tycker att det saknas tydlighet kring de ekonomiska konsekvenser en flytt medför.

– Det kommer att bli dubbla hyreskostnader och löneökning med två procent. Vi har fortfarande inte fått något svar på varför det är så bråttom, men det kommer i alla fall inte att skrivas hyresavtal förrän beslutet vunnit laga kraft, och det är viktigt om det är så att det inte är lagligt att placera hela verksamheten utanför den geografiska regionen. Det är konstigt att ett kommunalförbund väljer att lägga hela verksamheten i en kommun som inte tillhör kommunalförbundet.

LÄS ÄVEN:Hon är kommunens nya röst i Itsam

Ingela Nilsson Nachtweij tror att beslutet kan påverka samarbetet mellan kommunerna.

– Det är väldigt märkligt och provocerande mot den största medlemskommunen att man kör det här så snabbt och utan att blinka tar ordförandebeslut.Vi behöver inte det här, Itsam har i alla fall historiskt haft väldigt stora problem med förtroendet i vår kommun. Det blir inte bättre av det här enligt mig.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecca Forsgren Malmström

Ämnen du kan följa