Kommunalförbundet Itsam där bland andra Vimmerby och Kinda kommuner ingår gör en vinst på drygt 3,2 miljoner 2017. Det är 2,5 miljon bättre än 2016 och drygt 700 000 bättre än budget för 2017.

Samtidigt är revisorerna inte helt nöjda med årsredovisningen som lades fram för godkännande i kommunfullmäktige i Vimmerby i måndags.

Revisorerna anser att direktionen för Itsam, där kommunalrådet Tomas Peterson (M) är Vimmerbys företrädare, bara delvis skött sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt och att det interna arbetet inte varit tillräckligt. Man påpekar också att förbundet klarar kravet om en ekonomi i balans, men att det saknas en del uppgifter som enligt lagen ska finnas med i en årsredovisning.

Samtidigt anser revisionen att bristerna, som bottnar ett stort antal omföringar, inte är så allvarliga att de är skäl nog för att neka ansvarsfrihet eller att rikta anmärkning mot direktionen.

Utöver det rent ekonomiska resultatet på 3,2 miljoner visar årsredovisningen också att Itsam får höga betyg inom de flesta av de elva delmålen. Samtliga tre betyg inom målet nöjda användare i kommunerna får en femma, på en skala ett till fem. Driftsäkerheten och effektiva Ittjänster ligger på fyror och femmor.

Sämre är det för intern och extern kommunikation och gemensam mobiltelefoni som får en etta och utgår som mål. Totalt blir det 14 femmor av 27 möjliga och tre ettor.

Vi har sökt direktören Mattias Bly, men han är på semester.