Vi liverapporterar från hela sammanträdet som börjar klockan 18.

Det är en ganska välblandad ärendelista som möter de folkvalda beslutsfattarna när de bänkar sig i plenisalen.

Bland annat ska fullmäktige godkänna kommunens årsredovisning för 2018 som landar på cirka 28 miljoner plus. Revisorerna har sagt sitt och har inga invändningar mot redovisningen.

Fyra motioner och två medborgarförslag ligger också framme för beslut. Bland annat föreslår kommunstyrelsen avslag på motionen om en askkopp och en papperskorg vid en busshållplats i Storebro. Kommunstyrelsen vill också avslå medborgarförslaget om att döpa om Vimmerby till "Lilla Vi".

De två punkterna tillhör kanske inte de större stridpunkterna för kvällen. Dit kan kanske avslagsförslaget på Lars Johansson (V) motion om att kommunen ska tillhanda hålla hjälp till äldre att söka olika bidrag, som exempelvis bostadstillägg.

Kommunstyrelsen anser att förslaget är lovvärt, men knappast genomförbart och att bostadstillägg inte är kommunens ansvar.

Lars Johansson blir säkert en av huvuddebattörerna i frågan om höjda arvoden för ordförandena i kommunens bolag, Vimmerby Energi- och Miljö samt Vimarhem AB. I dag är arvodet 20 procent av det arvode kommunstyrelsens ordförande lyfter, 60 210 i månaden. Förslaget är att höja till 25 procent, det ger en höjning på drygt 3 000 kronor ni månaden för de två berörda ordförandena.

I kommunstyrelsen motsatte sig vänsterns, socialdemokraterna och Sverigedemokraterna höjningen.

Utöver detta blir det information om en nyligen genomförd resa som en politisk delegation gjort till Nairobi och om nästa besök från Mukono i Vimmerby. Både ledamöterna och allmänheten har också möjligheten att ställa frågor till någon av politikerna.

Vill du veta vilka frågor och svar det blir - följ vår liverapportering som börjar strax före klockan 18.