– Det är väldigt viktigt att skogsägarna inventerar skogen och ser till att vindfällorna kommer bort så fort som möjligt, säger Joakim Rosén på Frödinge skog ab, ett skogsföretag i ett område som drabbades hårt av ovädret i måndags.

Åskvädret med trombliknande byar pågick inte särskilt länge, men ställde till med stora skador. Joakim Rosén beskriver att följderna av ovädret är relativt lokala.

– Uppskattningsvis rör det sig om ett stråk från Storebro mot Långbrössle, Frödinge och upp till Locknevi där ovädret dragit fram.

Artikelbild

| En vindfälld gran där de bruna prickarna visar angrepp av granbarkborren. "Den angriper svaga träd först och sprider sig sen" säger Joakim Rosén.

Omfattningen på skadorna varierar också.

– Vissa fastighetsägare är hårt drabbade, och kan ha blivit av med flera kubikmeter per hektar medan andra inte drabbats alls, säger han.

Utöver den direkta skadan med omkullvräkta träd långt före slutavverkning, eller fröträd som stått kvar för föryngringens skull, riskerar de vindfällda träden bli grogrund för insektsangrepp. Det gäller i synnerhet granar.

– Har man fallna granar måste de bort inom 7-–8 veckor, blir sommaren blöt och kall har man några veckor till på sig, säger han.

Artikelbild

| En död gran som vittnar om fjolårets elaka framfart av granbarkborren.

Frödinge Skog avsätter nu en maskin för bara vindfällor och tillför även extra transportkapacitet för att få så många fällda granar som möjligt ut ur skogen.

– Har man få fällda granar och inte tycker det är lönt att anlita maskin för att få bort dem, är det viktigt att barka av så inte granbarkborren får en chans att sätta nya populationer i de fallna träden.