– Det finns inga planer att släcka ner kontoret i Vimmerby, säger kontorschefen Hans Will.

För ett par veckor sedan meddelade Handelsbanken i ett centralt pressmeddelande att 1 600 tjänster ska bort i bankens organisation.

– Vi har gjort stora investeringar i digital teknik och de tjänster som kommer att beröras av omställningen är administrativa tjänster som i dag arbetar med bakomliggande arbetsuppgifter, och inte med affärskontakter gentemot kund, säger Hans Will.

Han bedömer att rationaliseringen som ska ske under fyra år kommer att genomföras med naturliga avgångar i så stor utsträckning som möjligt.

– Det har alltid varit bankens policy.

Han ser heller inga hot mot kontoret i Vimmerby.

– Nej, inte alls. Handelsbanken har i sin strategi att vi ska finnas nära kunden och det finns det också flera fördelar med för banken. Även i ett kundperspektiv är viljan stor att bankkontoret finns nära, säger han.

Däremot kommer Hans Will att lämna kontoret i Vimmerby inom kort.

– Det stämmer, men det har absolut ingenting med bankens rationalisering att göra. Jag har varit kontorschef i 13 år och känner att det är dags för en ny utmaning, säger han.

Därför har han sökt och nu också fått ett jobb som företagsrådgivare på Handelsbankens kontor i Linköping.

– Det ska bli riktigt spännande att få jobba på ett större kontor. Det blir en stimulerande utveckling för mig, säger han.

En rekrytering pågår för fullt för att hitta hans efterträdare till Vimmerbykontoret.