Det har gått bra för allaktivitetshuset Fabriken när man sökt pengar från regeringen för att bedriva lovverksamheter för barn. Utöver de sommarlovspengar Fabriken har tagit del av tidigare har man fått sammanlagt omkring 380 000 kronor för att göra aktiviteter under årets övriga lov.

– Eftersom det är väldigt mycket pengar har vi valt att ge bort 110 000 kronor till de fritidshem som finns i kommunen under barn- och utbildningsförvaltningen för att göra aktiviteter under läslovet/höstlovet, säger Peter Knutsson, fritidsledare på Fabriken, i ett pressmeddelande.

Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan kommer att få 20 000 kronor vardera och övriga sex fritidshem i kransorterna får 10 000 kronor var. Det är upp till respektive fritids att hitta på aktiviteter för sina elever, men kravet är att aktiviteterna är gratis och att alla är välkomna att vara med i rätt åldersgrupp.

– Anledningen att vi väljer att dela med oss av pengarna är att vi känner att vi på det här sättet når ut till en större målgrupp i hela kommunen. Fritidsverksamheter överlag är inte helt bortskämda med att ha en massa extra pengar för att göra aktiviteter för våra unga, så nu vill vi dela med oss när vi har möjligheten. Vi vet inte om vi får den här chansen igen, fortsätter Peter Knutsson.

På Fabriken har man redan planer på läslovsaktiviteter. Det blir bland annat en Stockholmsresa för 50 ungdomar, bowling i Västervik och utöver vanliga lovaktiviteter håller man extra öppet till 02.00 under onsdagskvällen på lovet.