De får 300 000 kronor av kommunen

Eksjö kommun har beviljat Emilkraften 300 000 kronor till en förstudie kring hantering av komplexa situationer, berättar verksamhetsledare Robert Glader. I onsdags drog arbetet, som man hoppas ska leda till att människor ska kunna leva tillsammans utan friktioner, igång.

13 maj 2019 06:00

Emilkraften i Mariannelund har beviljats 300 000 kronor av Eksjö kommun för att göra en förstudie för hur man bäst kan hantera komplexa situationer.

– Det kan vara frågor och händelser av olika karaktär, men för vår del handlar det till stor del om integrationsfrågor och hur vi bäddar för integration på bästa sätt, berättar verksamhetschef Robert Glader.

– I förstudien ska vi fånga upp vad medborgarna anser vi ska göra för att alla ska kunna leva och bo tillsammans – oavsett bakgrund och livsåskådning. Utöver Mariannelund riktas insatsen också mot Ingatorp, Hjältevad och Bruzaholm.

I onsdags drog arbetet igång med en första träff. På plats fanns då också Martin Sande från företaget Dialogue, som bland annat arbetar nära Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att stötta lokala aktörer att hantera spänningar och konflikter rörande komplexa frågor.

– Med den metodik vi har skapat för att hantera speciella situationer kommer vi utbilda, handleda och vägleda kommunen samt de andra aktörerna som är involverade, berättar Martin Sande.

Kommunalrådet Annelie Hägg (C) säger så här om beslutet att bevilja pengarna till förstudien:

– 2018 antog Eksjö kommun en ny vision – Alla är vi Eksjö kommun. Vår målsättning är att alla invånare ska känna delaktighet och att man är en del av vår kommun. Vi har sedan 2010 ökat i befolkning och det är mycket viktigt att aktivt arbeta för att nå denna målsättning.

– Detta är därför ett mycket viktigt projekt som kommer att resultera i en beskrivning av vad olika aktörer gör idag, vilka utmaningarna är och hur vi tillsammans med civilsamhälle, näringsliv med flera kan jobba vidare för en större inkludering i vår kommun, säger Annelie Hägg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micael Rundberg

Ämnen du kan följa