År 2000 gjorde Vimmerby en inventering av träden i staden. Då fanns det 400 träd i stadsmiljön. Resultatet av inventeringen blev en trädplan, och i år har materialet uppdateras. Kommunfullmäktige antog programmet i slutet av juni och kommer användas härefter.

Vad är en trädplan?

– Det är ett intern dokument för kommunen. Det beskriver hur vi tar hand om de träd som finns kvar och vilka träd vi ska plantera. Trädplanen är en manual som vi ska använda oss av i fortsättningen, säger Sara Dolk, stadsarkitekt i Vimmerby kommun, som har tagit fram trädplanen tillsammans med stadsträdgårdsmästaren.

Varför behövs den?

– Vi måste välja träd som matchar förutsättningarna på den valda platsen. När vi asfalterar hindrar vi vatten att komma fram till rötterna och det måste vi ta hänsyn till. Träden måste dessutom få vara kvar. Tidigare har man sågat ner träd när de har vuxit sig för stora och det kan vi inte göra. I och med de klimatförändringar vi ser nu, är det viktigt att det finns träd i stadsmiljön. De tar hand om vattnet och ger även skugga till oss människor. Framför allt i det här varma vädret som vi har just nu, då är det många som söker sig till skuggan.

– Träden renar även luften, de är som stadens lungor kan man säga, säger Sara Dolk.

I trädplanen kan man läsa hur man tar hand om de befintliga träden, hur ofta de ska vattnas och hur träden ska beskäras. Där anges när man får kapa ett träd samt ett trädregister på vilka träd man bör plantera i Vimmerby.