– Vi är intresserade av att täcka vårt skyddsområde kring bryggeriet. Dels för vår vattentäkt och dels för vår verksamhet, så därför köper vi in mark runt bryggeriet som täcker upp. Vi har köpt upp mark nedanför bryggeriet mot maderna och är även intresserade av hela Vimarvallen och omkringliggande område, säger Henrik Dunge, vd på Åbro Bryggeri.

– Som jag ser det så är det långsiktigt för att säkerställa vår överlevnad, vi är väldigt beroende av vårt vatten. Vi har ett skyddsområde kring bryggeriet där man inte får bygga, och då är det bättre att vi köper marken, fortsätter han.

Vimmerby kommun är positivt inställd till att sälja den aktuella marken till bryggeriet.

Artikelbild

| Vimarvallen var Vimmerby IF:s hemmaarena för bland annat fotboll i över 80 år.

Vid senaste sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott gav politikerna samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram ett förslag till avtal mellan Vimmerby Kommun och Åbro Bryggeri.

Kommunens gatuchef, Andreas Horste, berättar att något avtal ännu inte är klart.

– Det är i ett tidigt skede, men kommunen har inga som helst invändningar mot att sälja marken, så det kommer att tas fram ett förslag till avtal som sen går tillbaka till politikerna för beslut i fullmäktige, säger han.

Det finns ännu ingen exakt uppgift för hur stort området är i kvadratmeter.

Artikelbild

| Åbros VD Henrik Dunge ser markaffären som en strategisk åtgärd för bryggeriets långsiktiga överlevnad.

– Det handlar om Vimarvallen och plus lite mer område intill. Det är bara mark, inga byggnader, säger han.

Horste ska ha ett möte med Åbro inom kort. Det ska också till en värdering och ytterligare utredningar innan ett avtal kan vara klart.

Vimarvallen var i över 80 år hemmaarena för Vimmerby IF för i första hand fotboll, men också friidrott så länge det fanns i föreningen.

Vimarvallen invigdes 1931 och utrustades med läktare på 1950-talet. Från och med 2015 har den varit öde sedan Vimmerby IF flyttade verksamheten helt till den nuvarande arenan på Ceosområdet. Dit har också läktaren från Vimarvallen flyttats.En anledning till att fotbollsanläggningen flyttades från Vimarvallen är att den låg inom vattenskyddsområdet. Det har funnits några förslag för vad området kan användas till istället för fotboll.

Nu blir det alltså, av allt att döma, en försäljning när Åbro Bryggeri vill säkra inför framtiden.

– Jag kan tänka mig att ett avtal om markaffären kan vara klart efter årsskiftet, säger Andreas Horste.