Efter konkursen: "Ett korrekt beslut"

Under hela fredagen var konkursförvaltare Tuomas Heinonen på plats hos Älö Trä i Vimmerby. Han beskriver stämningen som samlad och anser att företagets styrelse fattade ett korrekt beslut när man begärde sig i konkurs.

12 april 2019 17:15

Tidigare i dag berättade vi att Vimmerbyföretaget Älö Trä, med ett 40-tal anställda, valde att begära sig själv i konkurs. Strax därefter fattade Kalmar tingsrätt beslut om att försätta bolaget i konkurs.

Till konkursförvaltare är advokat Tuomas Heinonen utsedd och han spenderade hela fredagen på Älö Trä.

– Tillsammans med företagets vd Peter Anemyr har jag träffat och informerat de anställda. Tyvärr verkade det som att de hade fått reda på konkursen redan innan Peter hann hem från tingsrätten, men jag tycker ändå att det var en samlad styrka.

– Nu får de bearbeta det här över helgen, sedan kommer jag finnas på plats även under nästa vecka för att svara på frågor, berättar Tuomas Heinonen.

Vad som händer nu är ännu oklart. Tillsammans med företagsledningen har Tuomas Heinonen inlett ett analysarbete huruvida det är möjligt att fortsätta driften i företaget under konkurstiden eller ej.

– Det är rätt mycket jobb innan vi kan ge besked om det, men förhoppningsvis i början av nästa vecka. Många parametrar ska vägas in, såsom exempelvis orderläge materialläge och likviditet. Framför allt måste kunderna vara beredda att ta emot leveranser av ett konkursbo, säger Heinonen.

I sin konkursansökan skriver företaget att man är på obestånd och inte kan betala sina skulder.

– Bland annat handlar det om en ganska stor skatteskuld som förfaller till betalning nu vid midnatt (mellan fredag och lördag), och det finns inga pengar att betala den med. Man har sökt anstånd, men inte fått något besked. Då var man egentligen tvungen att sätta bolaget i konkurs så att styrelseledamöterna inte skulle bli personligt betalningsansvariga för skatteskulden, berättar Tuomas Heinonen.

– Men även om man bortser från den så är bolaget på obestånd och i behov av mycket pengar. Det finns ingen likviditet och jag är ganska säker på att styrelsen har fattat ett korrekt beslut.

GS-fackets ombudsman Tommy Rälg ansåg sig tidigare i dag inte ha tillräckligt med insyn i företaget för att kunna kommentera vad som ligger bakom Älö Träs konkurs, utan gav en mer allmän övergripande kommentar.

– Det har gått ner i hela byggbranschen och det beror till stor del på att statliga pengar togs bort i budgeten i höstas som riksdagen drev igenom. Det har förstört mycket i branschen, sa han.

Tuomas Heinonen är mer försiktig i sin analys.

– Älö Trä har jobbat mycket mot trähusproducenter och nedgången för trähusproducentbranschen är säkert en del av problemet. Sedan vad deras nedgång beror på vet jag inte.

Tror du att det finns någon framtid för Älö Trä genom någon form av rekonstruktion?

– Det är det vi jobbar för, men mycket måste falla på plats. Exempelvis sitter man i hyrda lokaler, så hyresvärden är ju en parameter i den diskussionen. Framför allt måste det finnas någon som är intresserad av att driva bolaget vidare, säger Tuomas Heinonen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Micael Rundberg

Ämnen du kan följa