Det framgår av statistik från Migrationsverket. Den visar att det går trögt för kommunerna att ta emot de nyanlända som fått uppehållstillstånd och anvisats till en kommun. Bara 34 procent har tagits emot av "sin" kommun.

Av de 96 nyanlända länet ska ta emot har länsstyrelsen anvisat fem till Vimmerby. Kommunen har hittills tagit emot tre av dem. Totalt har 14 nyanlända som fått uppehållstillstånd flyttat till kommunen. Migrationsverket förklarar det med att elva flyttat till kommunen på eget initiativ, vid sidan av länsstyrelsens anvisning.

Hultsfred är undantaget från länsstyrelsens anvisningar, men 22 har flyttat till kommunen i år.

Eksjö har heller inga anvisade för i år från länsstyrelsen, men till och med maj månad har kommunen tagit emot 72 nyanlända, enligt Migrationsverket.