Julgranen är tänd på Per Johans-gården där kommunens öppenvård för barn, unga och familj håller till. Julen är en tid när kontrasten mellan att ha det bra eller inte blir tydlig. När morfar blir för full, mamma skriker, pappa slår i väggen och maten inte räcker hela lovet är julen inget att se fram emot.

– Många av de familjer som kommer till oss tycker att julen är en pestig tid. De flesta har en bild av att julen ska vara härlig och perfekt, men för en del blir det tvärtom väldigt jobbigt med många lediga dagar, säger Sofia Bohl.

Familjeteamet har fått mer resurser och har sedan några år jobbat allt mer med råd och stöd. Målgruppen är barn, ungdomar och familjer. Teamet jobbar dels på uppdrag efter en utredning men också med stöd där familjerna själva tar kontakt.

Artikelbild

– En stor del av vårt arbete är förebyggande, tidiga insatser är viktigt. Och man kan inte nog poängtera att inget problem är för litet för att kontakta oss. Känner man en oro i magen över att något inte stämmer ska man höra av sig, säger familjebehandlare Åse Johansson.

Vad kan det vara?

– Man kan behöva hjälp att få till rutiner i hemmet, att ens barn inte längre vill gå till skolan eller har slutat umgås med kompisar, att man som vuxen inte kan leka med sitt barn eller att tonåringen hatar en. Ibland hjälper det att bara få ventilera sin oro.

Men teamet hanterar även mer komplicerad problematik. En ny del av verksamheten är en utökad kompetens för stöd, råd och behandling till personer som är eller har utsatts för våld i nära relationer, barn som sett eller blivit utsatta för våld och förövare och utövare av våld i nära relationer. Dessutom har man stödgrupper för barn och unga.

– Fram till nu har förövare och utövare av våld fått åka till Linköping för att kunna delta i behandlingsgrupper. I början av nästa år kommer sådan behandling att finnas här lokalt, och det gör det förstås mycket mindre omständligt, säger familjebehandlare Sara Jonsson Ljungqvist.

Utsattheten ökar under storhelgerna och december är den månad när flest anmäler våld från personer de känner. Våld kan vara fysiskt, psykiskt och sexuellt.

– När det gäller fysiskt och sexuellt våld är det vanligare att kvinnor är de utsatta, när det gäller det psykiska tvärtom. Det är mycket vanligare än man tror att män får utstå kränkningar, men många har svårt att erkänna det och söka hjälp. Det är lite skämmigt, tyvärr, säger Sara Bohl.

Det psykiska våldet kan många gånger vara svårt att upptäcka, också den som är utsatt kan ha svårt att kategorisera sig själv som ett brottsoffer.

– Ofta pågår det under en längre tid och den som hela tiden får höra att man är värdelös, aldrig kommer att klara sig själv tror till slut på det. Vi kan också hjälpa till om man hamnat i en situation där man behöver lämna relationen.

Nu kan man få stöd direkt hos familjeteamet och många tycker det är skönt att veta att man inte blir registrerad eller måste gå igenom någon utredning.

– Man kan komma hit upp till sju gånger. Tycker man att man vill fortsätta efter sju gånger kan man gå vidare och då söker man bistånd via socialförvaltningen. Det är inte konstigare än att man som gammal söker hemtjänst, säger Åse Johansson.