Det framgår av Arbetsförmedlingens siffror för augusti som presenterades på onsdagsmorgonen.

Den totala arbetslösheten i Vimmerby kommun ligger stilla på 6,9 procent jämfört med samma månad förra året. Det är aningen lägre än riket på 7,0 procent och länet på 7,5.

Bland ungdomar under 24 år har arbetslösheten minskat med 1,1 procentenheter och är nu 8,9 procent. En större minskning i Kalmar kommun gör att Vimmerby mister positionen som kommunen med lägst ungdomsarbetslöshet. Den har Kalmar på 8,3 procent. Länet ligger på 10,0 och riket på 8,9.

Trots en minskning med tre procentenheter ligger arbetslösheten bland utrikesfödda bland de högsta i länet på 35,4 procent.

Samtidigt får många utrikesfödda jobb. I augusti var det 14 personer, i stort sett alla är från länder utanför EU. Sju personer under 24 år fick också arbete under månaden.

Nu märks att även långtidsarbetslösheten sjunker, särskilt bland unga och bland utrikesfödda. Unga som varit öppet arbetslösa i mer än sex månader har blivit 15 färre. Bland utrikesfödda är motsvarande siffra elva färre nu än för ett år sen.