Victor Widéen, Kyla Casas och Aidai Kokumova gillar alla film och har olika erfarenheter från att filma. När de erbjöds feriepraktik i Vimmerby kommun blev det också just inom det området.

Under tre veckor har de ägnat sig åt att skapa en film utefter den Lupp-undersökning som Vimmerby kommuns unga medverkat i.

Vimmerby kommun har sedan 14 år tillbaka, vart tredje år, ställt frågor till elever i årskurs åtta på högstadiet och årskurs två på gymnasiet. Undersökningen har visat att Vimmerby kommuns ungdomar oftast trivs med skola, lärare och känner sig nöjda med sin fritid. De känner att Vimmerby är en bra plats och känner sig trygga. Jämfört med förra undersökningen anser dock betydligt fler att våld, rasism och mobbing förekommer.

Artikelbild

| Aidai Kokumova, Victor Widéen och Kyla Casas får både filma och åka till Gotland på sin feriepraktik..

Till filmen har trion intervjuat en politiker, en rektor och en fritidssamordnare.

– Vi har också intervjuat ungdomar, säger Victor och Kyla flikar in att de flesta inte upplever att olika trakasserier ökat.

Aida berättar att de fått väldigt olika svar i intervjuerna, intervjuer som varvas med statistik.

Deras film ska bli cirka tio minuter lång, en film som framöver ämnas visas på skolor, för politiker och på sociala medier.

– Vi har fått vara väldigt självständiga. Vi är så olika och lär oss så mycket av varandra. Vi hade dessutom inte träffats innan, säger Kyla.

Under feriepraktiken deltar de även i en tredagars resa till Gotland, där de ska medverka i en ungdomspanel, tillsammans med ungdomar från Västervik.