På det stora hela ett väldigt positivt 2018. Tillika stor förväntan inför 2019.

Ungefär så väljer Marcus Alsér att sammanfatta och se framåt i egenskap av ordförande för Företagarna i Vimmerby.

– Fjolåret präglades mycket av valet, och gör fortfarande. Även i Vimmerby känns det som att vi har en form av övergångsregering innan allt börjar snurra på. Men jag ser verkligen fram emot kommande mandatperiod och hoppas på en förbättring med mer genomtänkta och väl underbyggda kommunala beslut, säger Alsér.

– Självklart kommer man även fortsättningsvis tvingas ta obekväma beslut, men för att slippa lägga en massa resurser på att rätta till redan fattade beslut är det viktigt att sondera betydligt bättre från början. Jag har dock fått ett gott första intryck av den nya Alliansen, som känns lyhörd.

Marcus Alsér trycker hårt på vikten av att varje enskild invånare i kommunen ser att allt hänger ihop – att var och är en del av något större som måste fungera för att utgöra en solid bas.

– Bostäder, skola, skatteuttag, service, föreningsliv, omsorg m.m. Allt måste jacka i. Här gäller det att snäppa upp och få systemet mer välsmort. Och då menar jag inte bara från kommunens sida, som man annars är snabb med att lägga till svars, utan det är allas gemensamma ansvar.

– Jag kan tycka att vi borde vara stolta och jobba tillsammans för vårt gemensamma varumärke för att stärka kommunens attraktionskraft, menar Marcus Alsér.

2017 antog kommunfullmäktige en social lokal utvecklingsstrategi (SLUS) för Vimmerby kommun. Projektet är nu avslutat och har mynnat ut i en medskapande medborgardialog under namnet Allas Vimmerby. Detta är en metod för utveckling och bygger på skapandet av lokala utvecklingsgrupper i kommunens tio orter.

– Det här är ett väldigt viktigt arbete för kommunens framtid, säger Marcus Alsér.

Vilka nyckelfrågor tror du annars 2019 kommer bära med sig?

– Att få till den första etableringen på Krönsmon känns central. Lyckas man med det tror jag att det kommer bli en ketchupeffekt, precis som det blev när Rautamo etablerade på Östra Ceos.

– Vad jag kan känna oro för är handeln i Vimmerby, där det finns en enorm kompetens och man sliter oerhört, men ändå har det tufft. Jag vet att det är svårt att stoppa den globala trend som shopping via nätet utgör, men samtidigt måste vi som invånare bestämma hur vi vill att vår stad ska se ut i framtiden, menar Marcus Alsér.