– Nu har ni chansen att minska kommunens kostnader med nära en miljon, sade Lars Johansson (V) när han lade fram partiets förslag och återkopplade till budgetdebatten för tre veckor sedan.

Då kritiserades vänstern av flera andra ledamöter för att man i flera förslag inte var tillräckligt mån om kommunens kostnader för nästa år.

Inför beslutet om arvodesnivåer för nästa år ville Vänsterpartiet sänka arvodet för kommunstyrelsens ordförande från föreslagna 90 till 80 procent av riksdagsarvodet. Något som också skulle få genomslag i samtliga fasta arvoden i kommunen eftersom de i sin tur styrs av nivån på kommunalrådets arvode.

Artikelbild

| Lars Johansson (V)

Vänsterpartiet förelog också sänkt tjänstgöringsgrad för uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsen.

– Det blev massiv kritik när den förra majoriteten införde två kommunalråd och ökade på tjänstgöringsgraden för nummer två till 100 procent. Därför trodde man att det nu skulle bli skillnad, men det sänks bara till 80 procent som alltså bör jämföras med de tidigare 25 procenten, tyckte han och föreslog en sänkning till 50 procent och upplyste fullmäktige om att det minskar kostnaderna med nära en miljon kronor.

Men inget av de övriga partierna nappade på det förslaget. Vänstern begärde votering som slutade 44 emot och endast fem röster för en sänkning.

Det ska noteras att ytterligare ett uppdrag ingår numera i uppdraget som vice ordförande i kommunstyrelsen.