Det bekräftar de tre partierna när de tidigare i dag presenterade en överenskommelse om politiken för Vimmerby kommun.

– Det blir ingen byggnation av en stor förskola i VOK-skogen. Vi tittar istället på antingen Nybble eller Nosshult, säger Ingela Nilsson Nachtweij (C) blivande ordförande i kommunstyrelsen.

– Vi var beredda på att släppa den planen, enda haken är att behovet är skyndsamt, säger Marie Nicholson (M) om partiets reträtt i frågan.

Artikelbild

| Den nya ledningen består av bara ett kommunalråd. Sammanlagt består tjänstegraden för Ola Gustafsson (KD) Ingela Nilsson Nactweij (C) och Marie Nicholson (M) av 2,32 tjänst för kommunstyrelsens räkning. Då ingår även ett uppdrag som vice ordförande i BUN. Så är det inte i dagens majoritet.

Partierna är ännu inte överens om hur många avdelningar en ny förskola ska innehålla av. De diskussionerna fortsätter.

– Vi har fått gehör för mindre barngrupper i de lägre åldrarna, säger Ola Gustafsson (KD).

Utöver den konkreta frågan ska den nya alliansens samarbete vara långsiktigt och bygga på en stabil ekonomi.

– Vi ser ett längre samarbete än bara en mandatperiod. Det behövs för att exempelvis utveckla Vimmerby till Sveriges bästa landsbygdskommun, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Artikelbild

De tycker att förhandlingarna om den politiska visionen gått bättre än väntat.

– Vi står varandra nära politiskt, mycket mera närmare än vad vi och socialdemokraterna var, säger Marie Nicholson.

– Vi har ingen fråga vi behöver lägga åt sidan, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

De pekar bland annat på valfrihet för vem som ska utföra viss service och alternativa driftsformer till den kommunala verksamheten.

– Det behöver inte vara kommunen som utför eller bygger allt, säger Marie Nicholson.

De är också överens om att ekonomin och investeringsbehovet är de stora utmaningarna för ramtiden. Nämndernas ekonomi har räddats av överskott i kommunens finanser och av statliga pengar, framför allt från Migrationsverket. Samtidigt behövs också stora investeringar de kommande åren.

– Det är hårt arbete som gäller, säger Marie Nicholson.

– Inte en enda satsning kommer före en ekonomi i balans, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Samarbetet ska även bygga på större delaktighet för invånarna, företagen och föreningarna.

– Vi vill jobba öppet och nå breda förankringar för besluten, säger Ingela Nilsson Nachtweij.

Hon blir som väntat ordförande i kommunstyrelsen. Marie Nicholson blir vice, plus även vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ola Gustafsson blir ordförande i Vemab och i både samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsutskottet inom kommunstyrelsen.

– Vi vill ha lite större portföljer för de olika uppdragen.