Barn bör skyddas från solens starka strålar, såväl inne i klassrum som utomhus enligt lagen. Vartannat år utför kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer därför kontroller över hur väl skolor och förskolor lever upp till kravet att skydda barnen från skadliga UV-strålar. Bland annat kontrolleras hur mycket möjlighet till skugga det finns vid exempelvis sandlådor, lekplatser och andra områden där barnen rör sig. Och resultatet varierar från skola till skola.

Uppgifter från miljö- och byggförvaltningen som vi tagit del av visar att inte alla skolor klarar kravet enligt senaste dokumenterade tillsynsrapporterna.

Fyra av 27 kontrollerade förskolor och skolor i Vimmerby och Hultsfreds kommuner hade inte tillräckligt solskydd och fick anmärkningen ”inte okej” i den senaste tillsynsmätningen. Bedömningen huruvida det är tillräckligt med UV-skydd eller inte i skolornas utemiljöer görs med stöd av en broschyr som tagits fram av Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Broschyren ”Solskyddsfaktorer - Sju tips för säkrare lekplatser och friskare barn” används bland annat som grund när kommuner ska anlägga nya skolmiljöer eller lekplatser.

– De rekommenderar att mellan hälften till två tredjedelar av utemiljön är kuperad och bevuxen, skriver Frida Rosén, miljö- och hälsoskyddsinspektör för Vimmerby och Hultsfreds kommuner i en kommentar till vår tidning.

Kommunerna följer regelbundet upp hur solskyddet ser ut på de olika skolverksamheterna.

– Vi kontrollerar hur solskyddet är både för klassrum och andra vistelserum inne som i utomhusmiljön, exempelvis sandlådor.

Frida Rosén säger att förskolorna och skolorna kontrolleras vartannat år. Av de 27 kommunala och privata skolor och förskolor som kontrollerades vid den senaste tillsynsen hade de flesta ett fullgott UV-skydd. Bland skolorna klassades tio stycken som ”okej” och bland förskolorna var samma siffra 17. Tre skolor och en förskola fick dock underkänt betyg.

– Det är flertalet skolor som har bra solskydd, och andra skolor som inte fick godkänt håller på att åtgärda det.

Nio förskolor och sex skolor var inte kontrollerade i den senaste rapporten.

– Det kan vara verksamheter som har tillsyn i år eller nästkommande år beroende på vilket tillsynsintervall de ligger i, säger Frida Rosén.