Till höstterminen behöver Vimmerby kommun rektorer till fyra ytterområdesskolor – Tuna/Frödinge samt Djursdala/Södra Vi skolor. En av de nuvarande rektorerna har fått annat jobb, den andra tar den vakanta rektorstjänsten på Vimarskolan.

Ansökningstiden går ut på söndag och Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef för grundskolan i Vimmerby kommun, är försiktigt optimistisk.

– Tjänsterna är inte vakanta riktigt än och förhoppningsvis har vi nya rektorer på plats vid terminsstarten eller strax efter, men det är ju inte sånt man vågar säga något om innan, man vet aldrig. Men jag tycker ändå att vi har ett bra sökunderlag den här gången.

Artikelbild

| Tuna skola är en av fyra ytterområdesskolor som behöver rektor till hösten.

Hur många har sökt jobben?

– Vi har nio sökande till Tuna/Frödinge och fem sökande till Södra Vi/Djursdala. Det är bra, jämfört med hur det sett ut tidigare. Det finns både de som jobbat som rektor innan och de som har lång skolerfarenhet, och det är förstås jättepositivt.

Men att rekrytera skolledare – och få dem att stanna – har blivit svårt för de flesta kommuner. Enligt förbundet Skolledarna, som organiserar rektorer, är bristen stor i hela landet. En utmaning som man ser är att många rektorer, som stor del av lärarkåren, närmar sig pensionsåldern. I den förhållandevis unga rektorsgruppen i Vimmerby kommun är det dock inte stora pensionsavgångar som ger rekryteringsjobb, förklarar Pia Ehrnlund Bengtsson. Hon tror det handlar om andra saker.

– Generellt är det jätteknepigt, det är ett tufft uppdrag att ta sig an.

Vad är det som är tufft?

– Att vara mellanchef är tufft, den dubbla styrningen där man kommer i kläm mellan det hårt reglerade statliga uppdraget å ena sidan och det kommunala uppdraget å andra sidan kan vara svår.

Kan uppsvinget i lärarlöner gjort att skillnaden mellan en rektorslön och en lärarlön är så liten att det inte lönar sig att ta på sig chefsansvaret?

– Det är klart att det kan bidra, om man som chef ser att de man är chef över får större löneökningar än man själv får, men jag kan inte säga att det skulle vara orsaken till att det är svårt att rekrytera eller att rektorer slutar. När vi gör undersökningar har det framkommit att det inte handlar om lönen, mera att det är ett tungt uppdrag.

En del i arbetsförhållandena som kan spela roll är den extra utmaning det är att basa över flera skolor, menar Pia Ehrnlund Bengtsson.

– Vimmerby är en ganska liten kommun, men vi har många skolor, med få medarbetare. Att som i det här fallet bli chef över två skolor med några mil mellan är förstås skillnad mot en skola, där man har stora möjligheter att vara delaktig och nåbar. Man kan inte vara på mer än ett ställe samtidigt. Ju fler enheter man chefar över, desto fler arbetsplatsträffar, till exempel. Att vi har så många sökande den här gången är verkligen väldigt roligt.