Gnisselfritt samarbete inför skolavslutningarna

I Sävare församling tycker man att skolan styr så mycket över skolavslutningarna att man stoppat avslutningar i sina kyrkor. I Vimmerby är både skola och kyrka nöjda med samarbetet. ”Men det är klart att det är en utmaning, det måste ju finnas något vettigt att säga”´, säger diakoniassistent Ylva Nilsson.

12 maj 2019 09:00

Kyrkorådet i Sävare församling har stoppat skolavslutningar i sina kyrkor, vilket Lidköpingsnytt var först att skriva om. Enligt skollagen får skolor ha ceremonier i kyrkor eller andra religiösa lokaler i samband med avslutningar eller högtider, så länge det inte förekommer religiösa inslag som böner och trosbekännelser.

Och det är just det som är problemet, menar Judith Fagrell, kyrkoherde i Sävare församling.

– Vid skolavslutningar bestämmer skolan över hela innehållet, och kan exempelvis be om att få läsa prästens tal i förväg. Vi anser att kyrka ska få vara kyrka och skola ska få vara skola, säger hon till aftonbladet.se

Astrid Lindgrens skola har av tradition sina skolavslutningar för låg-, mellan- och högstadiet i Vimmerby kyrka. Traditionsbärandet är viktigt, säger Josephine Svensson, rektor på högstadiet, som dock inte sticker under stol med att balansgången är knepig.

– Vi har ett gott samarbete och en rak kommunikation med kyrkan. Det är ett givande och ett tagande. Vi är gäster och använder deras lokal, men vi har också läroplanen och våra styrdokument att följa. Vi ska värna traditioner och det är upp till professionen att tolka hur man gör det, jag tror att utmaningarna kan bli ännu större i takt med att samhället förändras.

Välsignelsen är inte tillåten under skolavslutningarna, men däremot sjunger barnen psalmer. Josephine Svensson säger att den kanske allra största stötestenen är upplägget av skolavslutningen, oavsett var man håller den.

– Och det gäller inte bara skolavslutningar, det kan vara annat också. Det finns väldigt mycket åsikter och det är något som offentliga verksamheter har att förhålla sig till.

Vem är det som står för åsikterna?

– Det finns mycket synpunkter från föräldrahåll, framförallt, men även andra utomstående. Det är mycket tyckande.

Diakoniassistent Ylva Nilsson tror att kyrkan i det fallet kommer lindrigare undan än skolan.

– Skolan ska innefatta väldigt mycket och bekräfta alla. Vi har vår grej. Men jag upplever att samarbetet fungerar jättebra, det är högt i tak både bildligt och bokstavligt. Vi är glada över att skolan vill fira avslutning i kyrkan och jag har varit med så länge att jag vet vad jag kan och inte kan säga.

Även diakon Britt Andersson har många skolavslutningar i bagaget. Hon säger att hon kan tycka att det är synd att hon inte får framföra det kristna budskapet.

– Men något större problem är det inte, jag har hittat min nisch och klär det i andra ord. Jag fokuserar mycket på vikten av att ta hand om varandra, och ibland säger jag kanske att det finns någon som ser till oss.

Britt Andersson ser en risk i att många ser kyrkan som en mysig uthyrningslokal.

– Det kan hända att man stöter på den attityden, inte minst från de som vill styra bröllop in i minsta detalj, och det känns ju bedrövligt.

Även i Södra Vi kyrka är det skolavslutning och kyrkoherde Anita Waernqvist tycker att samarbetet flyter bra.

– Vi respekterar och förstår varandra och det är önskvärt från bådas håll att upprätthålla en god och nära relation mellan skolan och kyrkan. Skolan är aldrig inne och petar i vad vi säger och gör.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecca Forsgren Malmström

Ämnen du kan följa