Det interna kommunikationssystemet satte käppar i hjulen för fullmäktige direkt. Det gick inte att få fram handlingar och underlag eftersom dessa numera bara finns digitalt. Trycka upp nya i pappersform skulle ta en timma.

Länge var det ovisst om sammanträdet skulle gå att fullfölja, men ordföranden Leif Larsson (C) fick med sig ledamöterna på att fullfölja mötet "sakta och försiktigt" utan tillgång till de uppdaterade handlingarna.

När det var dags för beslut att betala ut partistöd även i år till Miljöpartiet och Liberalerna som hamnade utanför fullmäktige i valet hade Vänsterpartier invändningar.

– Det är glädjande att fullmäktige vill följa reglementet för partistöd, men det är mindre glädjande för att inte säga osmakligt att de extra 27 000 kronorna tas från oförutsedda medel och inte inom ramen för anslaget till partistöd. På det viset blir det mer pengar än vad som beslutats till de kvarvarande partierna, sade Jacob Kant (V).

– Även Lars Johansson (V) var med på den här smidigare lösningen än att räkna om hela stödet när vi tog beslut om det i kommunstyrelsen, sade Erik Paulsson (C).

Lars Johansson markerade att han inte reserverat sig där, men att han står bakom Kants förslag.

Förslaget vann dock inget gehör bland övriga ledamöter.

Senare beslutade fullmäktige också om nya ersättningsbestämmelser som bland annat innebär att arvodet för fullmäktigeledamöterna höjs från 100 till 500 kronor per sammanträde.