Hoppas dubbla antalet extratjänster

Kommunen klarar betinget för antalet extratjänster och får därmed ett statsbidrag på 560 000 kronor. De pengarna vill kommunstyrelsen använda till en ny tjänst för att få ännu fler långtidsarbetslösa i arbete.

6 december 2018 14:15

– Det har fungerat väldigt bra. Därför vill vi växla upp från 25 till 50 extratjänster, men det förutsätter att regeringen fortsätter att skicka med pengar till extratjänsterna, säger kommunalrådet Helen Nilsson (S) vice ordförande i kommunstyrelsen.

Med 24 aktiva extratjänster i olika delar av den kommunala verksamheten klarar Vimmerby kommun regeringens beting. Därmed är kommunen berättigat till ett statsbidrag på 560 000 kronor efter årsskiftet.

Kommunstyrelsen ställer sig nu bakom ett förslag att tillföra de pengarna till arbetsmarknadsenheten för att finansiera en ny tjänst för att förstärka kommunens arbete med att få in fler långstidsarbetslösa och nyanlända på arbetsmarknaden.

Sedan oktober förra året har sammanlagt 29 långtidsarbetslösa kommuninvånare fått anställning på en kommunal extra tjänst. 21 är kvinnor och åtta är män. 26 av de 29 är nyanlända. De arbetar som resurspersoner i första hand i äldreomsorgen, skolan och förskolan. Några har också sysselsättning på de mötesplatser som finns i kommunen.

I en tjänsteskrivelse föreslår enhetschefen på socialförvaltningen, Anneli Johansson, att statsbidraget ska finansiera en tjänst inom arbetsmarknadsenheten som även ska arbeta med att utveckla arbetssättet för just extratjänsterna tillsammans med kommunen, arbetsförmedlingen och facket så att antalet tjänster kan öka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Karlsson

Ämnen du kan följa