Blåljus från förr #2 – ett djupdyk i tidningsarkivet

Vimmerby Tidning är en titel som bär på mycket historia. Det är lätt att förlora sig i det arkiv som innehåller skildringar av händelser över hundra år tillbaka i tiden. För att ni läsare ska få ta del av den åtminstone en liten del av den skatten har vi plockat fram och väckt liv i några notiser kopplade till kriminalitet, olyckor och annat som hör blåljusens värld till. Först ut är år 1914.

Arkivet hos Vimmerby Tidning bär på mycket spännande historia.

Arkivet hos Vimmerby Tidning bär på mycket spännande historia.

Foto: Annie Hogner

Vimmerby/Hultsfred2024-03-16 21:00
undefined
Vimmerby Tidning, fredagen den 17 april 1914.

För växelförfalskning
Fredagen den 17 april 1914

För växelförfalskning har häktats arbetaren Adolf Svensson, för tillfället uppehållande sig å Stensryd i Målilla s:n. Han har förfalskat en växel å 500 kr. Kort tid förut har han lyckats få två lån. Huru det hänger ihop med dem, vet man ännu icke. Mannen lär vara från Blekinge.

undefined
Vimmerby Tidning, maj 1914.

Eldsvåda i Rosenfors
Maj 1914

Eld utbröt vid middagstiden i onsdags i Rosenfors mjölkkvarn af ännu okänd anledning. Elden spred sig hastigt och såväl hela kvarnen som en närbelägen ladugård blefvo lågornas rof. Den stora bruksanläggningen och grynkvarnen voro starkt hotade men blefvo tack vare ett energiskt arbete af Målilla brandkår och från kringliggande gårdar och ställen tillskyndande personer räddade. Vid 5-tiden var elden begränsad.

undefined
Vimmerby Tidning, fredagen den 15 maj 1914.

En förskingring
Fredagen den 15 maj 1914

En förskingring af omhänderhafda, Wimmerby drätselkammare tillhöriga medel, dömde Wimmerby rådhusrätt i måndags bokbindaren Ernst Hermansson till 4 månaders fängelse samt att ersätta drätselkammaren med kr. 7,663 : 87 jämte ränta. 
H. är nu i det närmaste återställd efter sitt försök för någon tid sedan att beröfva sig lifvet.

undefined
Vimmerby Tidning, fredagen den 29 maj 1914.

En sorglig olyckshändelse
Fredagen den 29 maj 1914

En sorglig olyckshändelse inträffade under söndagen i Mariannelund. Rektor Alb. Lingström med familj och en del vänner skulle åkande efter häst begifva sig ut på en utflykt åt Hjältevadshållet till. Emellertid tog man fel om vägen och kom ut på en synnerligen svårtrafikabel skogsväg, där det ej hände sig bättre än en skjuts, i hvilken bl. a. Fröken Ester Lingström - en dotter till rektor Lingström - befann sig, gick midt itu och fröken Lingström slungades ur samt slog hufvudet i en sten, så att ett stort krossår uppstod, hvarhjämte en pulsåder afslets. I mycket medtaget tillstånd fick man så godt sig göra lät forsla hem till samhället den skadade och förde henne till Hässleby sanatorium, där hon förbands och såret hopsyddes.

undefined
Vimmerby Tidning, fredagen den 5 juni 1914.

Ett mordförsök i Mörlunda
Fredagen den 5 juni 1914

Hemmansägaren, f. gästgifvaren Sven August Karlsson i Ekhyltan, Mörlunda, har befunnits försvunnen att pingstaftonen ha därstädes sårat hemmansägaren Oskar Johanssons i samma by hustru Vilhelmina Johansson med ett revolverskott. 
Den sårade kvinnan vårdas å Oskarshamns lasarett.
Rannsakning kommer att hållas den 13 dennes.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!