Svårt få längre ledighet från grundskolan

Att åka iväg på längre semester utanför lovtid är inget skolorna i varken Vimmerby eller Hultsfred tar lätt på. I Solna åkte föräldrar på långledigt med sina barn och hotas nu av 50 000 kronor i vite.

Alla resor utomlands behöver inte handla om semester utan det kan också vara för att arbeta utomlands några månader per år.

Alla resor utomlands behöver inte handla om semester utan det kan också vara för att arbeta utomlands några månader per år.

Foto: Mel Evans

Vimmerby/Hultsfred2024-03-30 12:30

Förra året behandlade Förvaltningsrätten 133 mål mellan kommuner och vårdnadshavare om olovlig skolfrånvaro. I 86 av fallen tvingades föräldrarna betala viten, ett slags böter.

Tidningen Vi lärare, som är fackförbundet Sveriges lärares husorgan, skriver om några fall.

Högst kända vitesbelopp som en familj hotas av är 50 000 kronor som Solna stad kräver en familj på efter långsemester i Thailand. Fallet är överklagat till Kammarrätten. I Växjö åkte en familj på långresa med sina barn. Där begär kommunen nu 24 000 kronor i vite.

undefined
Alla resor utomlands behöver inte handla om semester utan det kan också vara för att arbeta utomlands några månader per år.

I Helsingborg åkte tre familjer på långsemester utan skolans lov. Därför begär nu Helsingborgs stad viten på 750 till 1 400 kronor per elev och frånvarodag.

SVT skriver om en familj som i flera år åkt till Thailand på vintern. När Solna hotade med vite åkte familjen hem till Sverige.

 – Den här lagen gjordes för många år sedan, och vi lever på ett annat sätt nu. I grund och botten handlar det här om barnens bästa, och att studera utomlands och leva på ett annorlunda sätt främjar barnens utveckling, säger föräldern Kristina Iwar till SVT.

Tuffa regler? I Österrike kan föräldrarna dömas till böter eller två veckor i fängelse om barnen är olovligen frånvarande från skolan. I Tyskland kontrolleras barnens ledighet redan på flygplatsen. Har barnen inte fått ledigt kan de köras direkt till skolan.

undefined
Ola Karlsson är skolchef i Vimmerby. Längre ledighet kan enligt honom beviljas om eleven har förutsättningar att klara skolmålen.

Hur är det då i Vimmerby och Hultsfred? Här har ännu inga viten behövts dömas ut.

Ola Karlsson är skolchef i Vimmerby:

– En samlad bedömning görs om eleven kommer att nå skolmålen. Det har hänt att elever beviljats ett par veckor. Upp till tio dagar avgörs av rektor, är det ännu längre ska samrådan ske med verksamhetschefen i grundskolan, berättar han.

Handlar det om stadigvarande vistelse för att någon ska arbeta utomlands går det att få ledigt om det finns svensk skola som följer den svenska läroplanen. Men ansvaret vilar fortfarande på hemkommunen och kostnaden på vårdnadshavarna.

– Jag bedömer det inte som att vi blivit mer eller mindre restriktiva. Vilken ledighet som beviljas kan skilja från skola till skola och det görs en bedömning i varje enskilt fall, säger Ola Karlsson.

undefined
Martin Snickars, skolchef i Hultsfred, känner till att nämnden gett tillstånd för längre bortavaro i samband med arbete utomlands. Barnen har då gått i skola godkänd av Skolverket.

I Hultsfreds kommun beviljas också längre ledighet av rektor.

– Det görs en bedömning om vilken påverkan ledigheten får på skoleleven, en prövning i varje fall, säger Martin Snickars, skolchef i Hultsfred.

Han säger att långa ledigheter beviljats vid arbete utomlands.

– Det jag känner till är ledigheter i samband med arbete utomlands i några månader. Då görs en utredning och beslut fattas i nämnden, säger Martin Snickars.

Positivt besked har då kunnat lämnas eftersom skolgången varit säkrad med av Skolverket godkänd skola i Thailand.

Har ni blivit mer restriktiva de senaste åren?

– Nej, vill håller samma riktlinje.

undefined
Skolministern Lotta Edholm (L) menar att Sveriges skola befinner sig i en kunskapskris och att det därför inte är aktuellt med att mildra skollagen.

Vimmerby Tidning kontaktade skolministern och frågade om det är tänkbart att mildra skollagen så att föräldrar kan sätta barnen i godkänd skola utomlands i några månader.

– Svensk skola befinner sig i en kunskapskris, där ungefär en fjärdedel av eleverna varken kan läsa eller räkna ordentligt. Vi riskerar att få en generation funktionella analfabeter om vi inte vänder den här utvecklingen. Min högsta prioritering är att skapa bättre förutsättningar för lärare och att elever får en god utbildning. Det är därför inte aktuellt att se över lagen, skriver skolminister Lotta Edholm i ett mejl.

Dyra ledigheter

En familj i Solna åkte till Thailand under en längre period. Solna begär nu 50 000 kronor i vite. Fallet är överklagat till Kammarrätten. Här gjorde Solna bedömningen att varje dag med olovlig frånvaro för de två barnen skulle värderas till 943 kronor.

Växjö-familjen, som riskerar vite på 24 000 kronor, fick sex dagars ledighet men barnen var frånvarande ytterligare 24 dagar.

Två av de tre familjerna i Helsingborg som nu riskerar vite satte sina barn i godkänd svensk skola utomlands. Kommunen tyckte inte att "synnerliga skäl", som det står i skollagen för längre ledighet, var uppfyllda. Helsingborgs stad begär nu vite på 750 till 1 400 kronor per elev och frånvarodag baserat på familjernas inkomster.

Familjen som SVT skriver om har under flera år åkt till Thailand på vintern och jobbat på distans och barnen har då gått i svensk skolverksamhet på plats. Men när skolnämnden i Solna i år började tala om vite åkte familjen hem till Sverige i förtid.

Källa: Tidningen Sveriges lärare och SVT.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!