Färre tågavgångar och indragna bussturer

Indragna bussturer och färre tågavgångar ska spara pengar åt Kalmar länstrafik. "Vi är tvungna att vidta åtgärder", säger Peter Wretlund (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Antalet tågavgångar på Tjustbanan kommer att minska rejält.

Antalet tågavgångar på Tjustbanan kommer att minska rejält.

Foto: Marie Kerrolf

Vimmerby/Hultsfred2023-04-05 15:45

Kollektivtrafiknämnden tog på onsdagen beslut om en rad "effektiviseringsåtgärder" som berör tågtrafiken på Tjustbanan och viss busstrafik i Kalmar län.

– Det är beslut som är nödvändiga att ta med tanke på de utmaningar som kollektivtrafiken står inför med höga bränslekostnader, biogasproblematiken, inflationen och så vidare, säger Peter Wretlund.

KD, M och SD reserverade sig mot besluten.

KLT gick med 95 miljoner kronor i underskott förra året. Prognosen för 2023 är ett underskott på närmare 82 miljoner.

Färre tågavgångar på Tjustbanan mellan Västervik och Linköping ska minska kostnaderna med 15 miljoner kronor. Senast i augusti kommer antalet avgångar på vardagar att minska från sexton till sex. Antalet avgångar på lördagar minskar från tolv till fyra, och på söndagar från fjorton till fyra.

Tågavgångarna som dras in ersätts med buss på ungefär samma avgångstider. Tidtabellen anpassas så att byte till tåg i Linköping är möjligt.

– Tjustbanan har varit utsatt för väldigt mycket ersättningstrafik. Det gäller också att sätta tryck på Trafikverket att vi får en bana som är väl fungerande, säger Wretlund och fortsätter:

– Vi vet att busstrafiken är säkrare, så det här är en lösning. Men vi hoppas på sikt att kunna gå upp och köra tåg i full uppställning igen. Det här är förhoppningsvis en temporär lösning.

I samband med tidtabellsskiftet i augusti kommer också bussavgångar med färre än fem resenärer att omformas eller dras in. Det ska ge besparingar på 1,9 miljoner. 

Vilka avgångar och linjer i länet som berörs presenteras i juni.

– I det här fallet är det linjer som exceptionellt lite människor åker. Det är min absoluta bedömning att länet drabbas i dagsläget inte särskilt hårt av det.

Enligt Wretlund utreds även neddragningar i de övriga trafikslagen, bland annat närtrafiken. Totalt sett siktar man på att spara 35–40 miljoner kronor.

Ser du någon risk för att resandet i kollektivtrafiken kommer att minska på grund av neddragningarna?

– Nej, faktiskt inte. Vad det gäller tågen ersätter vi med buss i stället. Det ska bli väldigt spännande att följa detta. I och med att vi jobbar med trafik där det är väldigt få resande försöker vi plocka bort onödiga kostnader som ger väldigt lite tillbaka. Så jag är inte jätterädd för att det ska bli någon kraftfull minskning.

Bussavgångar med färre än fem resenärer ska omformas eller dras in.
Bussavgångar med färre än fem resenärer ska omformas eller dras in.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!