Nya siffror avslöjar traktens fartsyndare

De 17 fartkamerorna i Vimmerby och Hultsfreds kommun fortsätter att dra in pengar till staten. Vi har listan på hur många fartsyndare som fastnar i varje kamera.

På väg 23, Virserum mot Målilla, sitter det en fartkamera i höjd med Ålefors (Virserumsån). Totalt genererade kameran 236 ärenden förra året.

På väg 23, Virserum mot Målilla, sitter det en fartkamera i höjd med Ålefors (Virserumsån). Totalt genererade kameran 236 ärenden förra året.

Foto: Jimmy Larsson

Vimmerby/Hultsfred2024-06-17 06:00

Förra året resulterade fartkamerorna i Vimmerby och Hultsfred i 1 389 fortkörningsärenden. I Kalmar län var det totalt 5 720 ärenden och på riksnivå var siffran 295 000.

Hur många av dessa ärenden som renderade i böter kan polisens centrala ATK-sektion (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll) i Kiruna inte svara på. Men en uppskattning finns att en tredjedel av ärendena de senaste åren lett till ordningsbot eller strafföreläggande.

På sträckan Målilla-Gullringen (egentligen Hultsfred-Gullringen eftersom det inte finns några kameror på nya 2+1-sträckan) på riksväg 23 finns det tolv fartkameror. Förra året var det den sträckan som renderade i flest ärenden för polisen, 590 stycken.

De två kamerorna på sträckan Virserum-Målilla skapade nästan lika många ärenden, 555 stycken förra året. De sticker därmed ut i statistiken.

Trafikverket vill få ned hastigheten på sträckor som bedöms ha höga hastigheter och riskera liv och lem för trafikanterna.

– Vi sätter upp kamerorna på en sträcka med ungefär fem kilometers mellanrum för att få effekt på sträckan, säger Eva Lundberg, projektledare på Trafikverket och nationell samordnare för ATK.

undefined
Polisen har de senaste åren haft personalbrist vilket resulterat i att de inte hunnit utfärda så många böter från fartkameror som planerat. Nu har polisen fått tag i mer personal så problemet ska vara ur världen.

Fokus för Trafikverket ligger inte på hur många överträdelser det är vid varje enskild kamera, utan hastigheten för en hel sträcka.

– För Trafikverket är inte antalet ärenden viktigt, ATK är ett medel för att sänka hastigheten. Vi följer upp hastigheten och sammanställer på övergripande nivå. Vi ser att vi får ner hastigheten tack vare kamerorna.

Hon berättar att för alla hastighetsgränser i trafiken kan de se att det bara är fem procent av trafikanterna som kör över gällande hastighetsgräns.

– Vi har få omkomna i trafiken jämfört med andra länder. Vi räddar 20 till 25 liv per år tack vare sträckorna med kameror.

Utbyggnaden av fartkameror fortsätter runt om i landet. De nuvarande cirka 2 500 ska kompletteras med 200 i år och 200 nästa år är det beslutat. Placeringen avgörs tillsammans av Trafikverket och Polismyndigheten.

– Det är mycket möjligt att utbyggnaden fortsätter efter det.

En faktor för eventuell fortsatt utbyggnad är hastighetsefterlevnaden.

Men om trafikanterna gasar på mellan kamerorna. Hur påverkar det era mål?

– Vi har gjort flera utredningar som visar att trots att folk kör något fortare mellan kamerorna så kör man inte alls så fort på hela sträckan som innan kamerorna monterades, berättar Eva Lundberg.

Här åker flest fast

Med hjälp av polisens ATK-sektion i Kiruna har Vimmerby Tidning sammanställt 2023 års siffror. 2022 står i parentes.

Väg 23: Sträcka "Målilla-Gullringen" 80 km/h

Gullringen 44 (58)

Södra Vi, norr, 49 (49)

Södra Vi, söder, 61 (72)

Kvillehult, norr, 51 (59)

Kvillehult, söder, 50 (45)

Storebro Norra, 49 (57)

Storebro Södra, 49 (49)

Ytterbo, 43 (44)

Ickornetorp 50 (59)

Nedsjöholm, 57 (49)

Kalvkätte, norr, 48 (49)

Kalvkätte, söder, 39 (31)

Väg 23: Sträcka "Virserum-Målilla"

Melsjön, 319 (312) 80 km/h

Virserumsån 236 (334) 70 km/h

Väg 40: Sträcka "Mariannelund-Gladhammar" 90 km/h (endast kameror i Vimmerby kommun)

Rökulla 77 (71)

Kvarnkärret 94 (114)

Totebo 73 (121)

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!