Socialtjänsten anlitade konsulter för 6,5 miljoner: "Nödvändigt"

Socialtjänsten har som ambition att inte anlita konsulter. Trots det läggs miljonbelopp på just konsulter i både Vimmerby och Hultsfreds kommuner.

Kostnaden för att anlita en konsult i socialtjänsten är ungefär dubbelt så hög som att ha anställd personal.

Kostnaden för att anlita en konsult i socialtjänsten är ungefär dubbelt så hög som att ha anställd personal.

Foto: Arkiv

Vimmerby/Hultsfred2024-06-29 06:00

Två av tre kommuner använder sig av konsulter i socialtjänsten, vilket kostar kommunerna flera miljoner kronor extra varje år. Det visade en undersökning som gjordes av tidningen Akademikern förra året.

Även i Vimmerby och Hultsfred anlitas konsulter i socialtjänsten. Vimmerby Tidning har tittat närmare på en del av fakturorna och ställt frågor om kostnaderna till socialcheferna.

"Vi har hyrpersonal på två socialsekreterartjänster inom individ- och familjeomsorgen, en inom barn och familj och en inom familjerätt", skriver Anette Nilsson, socialchef i Vimmerby.

"Vi har i dagsläget en konsult som arbetar på IFO Barn och Familj, men som upphör 240630", skriver Marie Stjernström, socialchef i Hultsfred.

undefined
Anette Nilsson, socialchef i Vimmerby, ser det som nödvändigt att anlita hyrpersonal i vissa fall.

Kostnaden för inhyrd personal var 1 298 950 kronor i Vimmerbys socialtjänst under perioden januari–maj 2024.

Hur mycket dyrare är det att anlita en konsult jämfört med att ha en anställd?

"Hur mycket dyrare inhyrd personal är jämfört med anställd personal beror på timkostnaden för den inhyrda personalen och lönenivån på den anställda personalen, men man kan säga att det är lite mer än dubbelt så dyrt med inhyrd personal jämfört med anställd personal", skriver Anette Nilsson.

Marie Stjernström uppger att kostnaden för nuvarande konsult i Hultsfreds socialtjänst uppgår till cirka 130 000 kronor per månad.

"Skillnad i kostnad jämfört med en anställd medarbetare är ca 550 kr/timme", skriver hon.

Hur hög var kostnaden under förra året?

"Kostnaden för hyrpersonal 2023 var totalt sett 6 546 482 kr. Hyrpersonal har använts inom individ- och familjeomsorgen vid vakanser samt under en period med hög ärendemängd. Under 2023 var det hyrpersonal till fyra tjänster från början av året och till efter sommaren då det minskades till två som sedan varat året ut, och som sedan fortsatt in på 2024", skriver Anette Nilsson.

"Den totala kostnaden 2023 var 2 131 807 kr. Det var under året tre olika konsulter anlitade under olika perioder över året", skriver Marie Stjernström.

undefined
"Vår ambition är alltid att inte behöva anlita konsulter men ibland behövs det för att kunna följa lagstiftning och samtidigt måna om medarbetares arbetsmiljö", skriver Marie Stjernström, socialchef i Hultsfred.

Ni har anlitat en familjerättskonsult till en kostnad av över en miljon kronor förra året. Hur ser du på den kostnaden?

"Kostnaden för familjerättskonsult (dvs inhyrd socialsekreterare för handläggning av familjerätt) under 2023 ser jag som nödvändig. Det är ett smalt specialistområde som det är svårt att rekrytera till", skriver Anette Nilsson.

Varför anställer ni inte en familjerättssekreterare i stället?

"På frågan varför vi inte istället anställer en familjerättssekreterare så är svaret att det är svårrekryterat, speciellt till visstidsanställningar. Det är också en verksamhet vi måste tillhandahålla till kommuninvånare oavsett om det är brist på personal", skriver Anette Nilsson.

Marie Stjernström uppger att de har behövt anlita konsulter utifrån tillfälliga höga arbetstoppar och eftersom det varit svårt att rekrytera erfarna socionomer.

"Vår ambition är alltid att inte behöva anlita konsulter men ibland behövs det för att kunna följa lagstiftning och samtidigt måna om medarbetares arbetsmiljö", skriver socialchefen i Hultsfred.

Enligt socialcheferna har antalet konsulter inte ökat på senare år i varken Vimmerby eller Hultsfred.

"Antalet hyrpersonal har inte ökat utan istället minskat de senaste åren. Vi jobbar ständigt med att minska antalet hyrpersonal men tyvärr är det svårt att rekrytera viss kompetens och där det bedöms som nödvändigt så anlitas då hyrpersonal", skriver Anette Nilsson.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!