– Vi saknar lärare till två-tre tjänster. Lyckas vi inte hitta någon får organisera om på något sätt för att klara verksamheten, säger Pia Ehrnlund–Bengtsson, verksamhetschef för grundskolan i Vimmerby kommun.

När höstterminen börjar i skolorna nästa tisdag den 20 augusti är det ungefär 30 färre elever som går till skolan än de som slutade vårterminen i början av juni. Då var det 1 773 elever i grundskolan, i höst blir det 1 742 elever.

– Så ser det ut i dag. In i det sista kan det alltid bli några fler eller några färre beroende på en in- eller utflyttning, säger hon.

Artikelbild

| Pia Ehrnlund– Bengtsson är glad över att skolledarorganisationen är komplett från strat.

Antalet nybörjare i förskoleklass är 154 stycken. 70 av dem börjar på Vimarskolan, 30 på AL-skolan, 14 i Södra Vi, tio vardera i Frödinge och Storebro, sex i Tuna, fem vardera Brännebro och Djursdala och fyra börjar i F1:an i Rumskulla.

I början av sommaren sökte kommunen flera rektorer. de tjänsterna är nu tillsatta.

– Vi har lyckats rekrytera nya rektorer till både Frödinge–Tuna och till Södra Vi–Djursdala. Det var ovanligt många sökande och det känns bra att vi nu är kompletta med skolledare, säger hon.

Däremot finns fortfarande några tomma tjänster i lärarleden.

– Det rör sig kanske om två-tre tjänster. Men vi fortsätter att försöka rekrytera. Sen har vi ett 15-tal tjänster som är tillsatta med vikarie eller obehörig personal. Det är extra svårt att rekrytera till ytterskolorna. Men har också några med full behörighet, som Djursdala och Tuna. Vi har också många duktiga vikarier som jobbat länge och som vi är mycket viktiga, så dem är vi rädda om.