I flera kommuner i Kalmar län har man infört bevattningsförbud. Dock inte i Vimmerby. Och för närvarande är det inte heller aktuellt att göra det.

– Nej, vi avvaktar. Däremot uppmanar vi folk att fortsätta vara sparsamma med att använda vatten, säger VA-chef Emma Jonsson.

– Vi har inte jättegott om vatten i våra täkter. Nivåerna är låga, men de olika täkterna skiljer sig ganska mycket åt. Vi är vana vid att nivåerna sjunker på somrarna, det ska de göra.

Hur påverkar det regn som har kommit den senaste tiden?

– Om regnet inte kommer i rätt mängder och på rätt ställen så spar det mer vatten åt oss än fyller på. Folk vattnar och förbrukar helt enkelt mindre när det regnar, säger Emma Jonsson.

Efter de senaste årens torra somrar och utfärdade bevattningsförbud av varierande längd tror Emma Jonsson att medvetandet om vikten av att spara vatten har ökat hos konsumenterna.

– När det ser ut som det gjorde i fjol förstår man att man inte kan vattna. Att vi nu har en lägre förbrukning tolkar jag delvis som att man tänker till lite extra. Men man ska inte luras att tro att allt är frid och fröjd bara för att det regnar och är grönt ute, säger hon.

– Vi har verkligen behov av att både få regn och att folk sparar på vattnet.