Vimarhem som ägt tomten i många år har inga invändningar mot att sälja tomten till kommunen som sedan avser att sälja den vidare.

– Vi prioriterar en byggnation på Pistolsmeden, och det lär dröja innan vi kan bygga på Uven. Så finns det någon som vill bygga där ska vi inte sätta oss på tvären, säger Vimarhems ordförande Michael Svensson (S).

Han bekräftar att Vimarhems styrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott fört diskussioner om en affär. Syftet med det är att kommunen har minst en intressent som vill bygga runt 30 lägenheter på den centrala tomten.

Den ägs i dag till största delen av Vimarhem. Men en mindre del är privatägd av den privata tandläkarkliniken som drivs i den fastigheten.

Enligt obekräftade uppgifter har kommunen fått signaler om att den verksamheten kan komma att upphöra i den fastigheten inom något år.

Vår tidning har sökt kommunalråden Tomas Peterson (M) och Helen Nilsson (S) för en kommentar om det brådskande inriktningsbeslutet som tas upp i ett extra kommunstyrelsesammanträde på onsdagen, men inte lyckats nå någon av dem.

Men så sent som för en vecka sedan bekräftade Tomas Peterson att kommunen för diskussioner med ett bostadsföretag som vill bygga 30 lägenheter i kvarteret.

– Intressenten säger att byggnationen skulle kunna komma igång så fort man fått tillgång till tomten, så vi försöker skynda på så gott det går, sade han då.

På onsdagen tas sannolikt nästa steg.