Landstingsrådet vill avskaffa landstingen

Kristdemokraternas förslag att avskaffa landstingen har fullt stöd av landstingsrådet Gudrun Brunegård (KD) från Vimmerby som inte ser några hinder att avveckla organisationen hon företräder.

Landstingsrådet Gudrun Brunegård (KD) är beredd att avveckla sitt eget uppdrag.

Landstingsrådet Gudrun Brunegård (KD) är beredd att avveckla sitt eget uppdrag.

Foto: Charlotte Madestam

Vimmerby/Kalmar län2018-08-13 06:00

– Om organisationen står i vägen för att patienterna ska få en god och jämlikvård, ska inte jag värna organisationen och min position som landstingspolitiker, säger hon.

Kd har tidigare föreslagit att staten ska ta över sjukhusen. Nu går man betydligt långe och föreslår att staten tar ansvar för hela vårdkedjan. I så fall försvinner 87 procent av landstingets verksamhet, vilket är detsamma som att de avskaffas.

– Landstingen har funnits i 150 år och i dag har vi 21 huvudmän som ger så olika vård att det skiljer flera år i överlevnad beroende på vilket landsting man bor i. Kalmar län har sämst överlevnad i hela landet efter stroke och näst sämst bland dem som haft hjärtinfarkt. Så kan vi inte ha det, tycker Gudrun Brunegård.

KD vill att staten tar över hela sjukvårdskedjan från primärvården, dit exempelvis hälsocentralen i Vimmerby och Hultsfred, hör till de stora sjukhusen.

– Det är inte gynnsamt för patienterna om landstinget eller kommunerna skulle ha ansvaret för en del av sjukvården, säger hon.

Hon tycker heller inte att primärvården klarat delar av sitt uppdrag.

– De kroniskt sjuka i Kalmar län besöker oftare sjukhus än motsvarande patienter i andra län. Det är en brist för patienterna och landstingets ekonomi, eftersom sjukhusvård kostar mera.

Hur ser du på avståndet mellan beslutsfattare och verksamhet?

– Det är en organisationsfråga. Skatteverket finns på många platser och fungerar väl.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!