Det säger trafikdirektören Karl-Johan Bodell i en kommentar till det tilldelningsbeslut som Regionstyrelsen ställt sig bakom.

– Vi har krav på fossilfria fordon i upphandlingen och ett samarbete med Hagelsrums Biogas AB som ska bygga anläggningar som ska tas i bruk när avtalet träder i kraft vid årsskiftet, säger Karl-Johan Bodell.

Även på andra håll i länet kommer nya tankställen för biogas att etableras.

Artikelbild

| Trafikdirektör Karl-Johan Bodell är glad över den gröna profilen i det nya trafikavtalet.

– 75 procent av de 107 fordonen i länet kommer att drivas av biogas, och i norra delen blir det klart mer än så. Alla fordonsstorlekar klarar inte biogas och det kommer även att saknas tankställen i några delar, exempelvis på norra Öland, säger han.

Värdet på upphandlingen är 670 miljoner kronor och avtalen med de åtta antagna entreprenörerna sträcker sig från och med 2020 och till och med 2025. Trafikstarten sker 1 januari 2020.

Vid upphandlingen har också krav ställts på att all personal ska anställas under kollektivavtalsliknande former och att meddelarfrihet ska gälla för entreprenörens personal.

– Det är betydligt färre än hittills. Vi har lagt upp upphandlingen på ett annat sätt med olika paket utifrån storlek på fordonen, så flera entreprenörer får större uppdrag, säger Karl-Johan Bodell.

– Det här innebär nya, mer ändamålsenliga fordon som kommer att möjliggöra stabilare och bättre service för kunderna, säger han.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas i tio dagar innan det blir helt giltigt.

Tidningen söker Hagelsrums Biogas AB för kommentar.