– Sista kvartalet nästa år räknar vi med att byggnationen ska stå klar om det hela fortlöper som vi har tänkt, säger Lars Sandberg, Vimarhem och kontrollansvarig för projektet.

Bygglovet som beslutats av miljö- och byggnadsnämnden avser en byggnad i fyra våningar plus källare. I markplanet ska det bli ett gruppboende med sammanlagt sex bostäder.

– Vi har jobbat med att det ska vara en integrerad bostadsform med både gruppbostäder i bottenplanet och sedan ordinära lägenheter i de övriga tre planen, säger Magnus Danlid (C) ordförande i Vimarhems styrelse.

Artikelbild

| Vimarhems tomt "Pistolsmeden" i korsningen Bondebygatan-Storgatan kommer att bebyggas med 33 nya bostäder som ska stå klara nästa höst. Bygglov är nu beviljat.

Det blir nio lägenheter per plan och alltså totalt 27 hyreslägenheter.

– Det blir en variation mellan tvåor, treor och fyror, säger han.

Byggnaden ska ligga som ett L ut mot Bondebygatan och Storgatan och med en innergård med ett miljöhus i den inre delen av fastigheten.

Bygglovet avser också solceller på taket och parkeringsplatser.

Artikelbild

| Här på Lindängsgatan ska det bli 40 parkeringsplatser reserverade för det blivande nya hyreshuset i kvarteret Pistolsmeden genom att snedställa parkeringsplatser på gatans södra sida.

För att tillgodose kravet på minst en parkeringsplats per lägenhet samt för personalen till gruppboendet kommer 40 parkeringsplatser att reserveras på Lindängsgatan, 200–300 meter bort utmed befintliga hyreshus i gamla Vimarhem.

– Det blir snedställda parkeringsplatser på södra sidan av Lindängsgatan och de 40 första reserveras för det nya huset, säger Magnus Danlid.

Inom den nya fastigheten blir det tolv parkeringsplatser.

Totalt blir den nya byggnaden på drygt 4 000 kvadratmeter och ytterväggarna blir prefabricerade sandwichväggar, betongskivor med isolering emellan. Det blir balkong till varje lägenhet och uteplatser till bostäderna i gruppboendet.

Enligt Magnus Danlid är förhoppningen att styrelsen ska fatta beslut att lämna ut byggnationen för anbud vid nästa sammanträde i slutet av mars.

– Det finns en osäkerhet om det statliga stödet till nyproduktion efter den nya riksdagsbudgeten i höstas, men det här projektet får inte stå och falla med det, säger han.

Lars Sandberg bedömer att de första arbetena ska kunna ske innan sommarsemestern.

– Vi räknar med att upphandlingen är i gång under april och när någon sedan väl fått uppdraget kan möjligen schaktarbetet gå igång före semestern och byggnationen direkt efter sommaren, säger han.

Byggtiden beräknas till ungefär ett år.

– Sista kvartalet nästa år ska det stå klart för inflyttning, säger han.