Det framgår av ett föreläggande som miljö- och byggnadsnämnden nyligen beslutat att rikta mot kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M) är än så länge återhållsam med kommenterar.

– Jag känner inte till det här och har därför svårt att kommentera det nu, men vi får säkert en genomgång på arbetsutskottet på tisdag. Men det är väl rimligt att kommunen som ägare till fastigheten tar en del, sen är det en annan fråga hur stor den delen ska vara, säger han.

Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande Tomas peterson (M) tycker det är rimligt att kommunen står för en del av undersökningarna, men vill ännu inte kommentera föreläggandet.

Miljö- och byggnadsnämnden har tidigare förelagt Skobes AB, som numera äger Karlbergs som i drygt 70 år bedrivit bilservice på området, att stå för två tredjedelar av saneringskostnaden av marken.

Hur stor den kostnaden blir är ännu ovisst. I samband med undersökningar som tidigare gjorts av marken har grova uppskattningar pekat på runt sju miljoner.

I ett föreläggande tidigare i somras krävde nämnden att Skobes Bil Öst AB senast under september lämnar in en plan för hur nya provtagningar och markundersökningar ska genomföras.

Innan året är slut ska företaget även redovisa resultatet av undersökningarna och en omfattning av föroreningar i marken.

Utifrån det ska sen området saneras.

Kommunen köpte fastigheten av Karlbergs AB för tolv miljoner kronor 2009. På grund av de föroreningar och ovissheten om omfattningen har kommunen skrivit ner värdet till noll kronor.

Området är på totalt 21 000 kvadratmeter.