– Sen är det meningen att den nya organisationen ska komma igång och jobba inför säsongen 2021, säger kommunens utvecklingschef Thomas Svärd.

I fredags gjorde tidigare turistchefen Peter Göransson sin sista arbetsdag. Istället för att ersätta honom är olika berörda parter överens om att se över organisationen för arbetet med turismen, besöksnäringen och näringslivet i stort.

– Turistbyråns arbete är vitt skilt från hur det såg ut för fem år sedan, man kan säga att vi nu tar ett kraftfullt helhetsgrepp, säger Thomas Svärd som fått uppdraget att ta fram ett förslag till en ny organisation.

– Fram tills den tas i drift kommer Patric Engqvist på utvecklingsavdelningen att jobba för turistbyrån två dagar i veckan. Det yttersta ledningsansvaret för turistbyrån kommer styrelseordförande Kristna Alsér att ha, säger Thomas Svärd.

Risken att turistbyrån ska tappa fart utan chef avvisas av styrelsens ordförande Kristina Alsér.

– Det kommer inte att halta. Jag kan lova att det ska satsas för att även nästa säsong ska kunna bli lika bra som i år, sade hon till Vimmerby Tidning för ett par veckor sedan.

Kommunen förlänger samtidigt avtalet om turistservice med turistbyrån i ett år till och med 31 december 2021.

Det finns en förlängningsklausul med ett plus ett år och vi tycker att det är bra att använda den nu för att undvika att göra en ny upphandling samtidigt som utredningen om en ny organisation genomförs, säger Thomas Svärd.

Han gör också en koppling till det tidigare utvecklingsarbetet "Slus" som lade grunden till utvecklingsprojektet "Allas Vimmerby" som ska lyfta alla delar av kommunen.

– Vi skapar också ett "advisory board" med folk från turistbyrån, besöksnäringen, näringslivet, politiken, tjänstemannasektorn och handeln för att få så stor bredd som möjligt i arbetet med en ny organisation. Det blir ett slags "mini-slus" som ska täcka in så mycket som möjligt, säger Thomas Svärd.

Någon gång vid årsskiftet ska ett förslag presenteras för politiken för beslut.

– Sen om det blir i december eller i januari är inte så viktigt. Det ska bli bra hellre än att gå fort.

Vi söker Patric Engqvist för en kommentar.