– Lekplatsen är vårt ansvar och det är en miss att det inte är skött, menar driftchef Tomas Larsson på gatukontoret i Vimmerby.

– Den har fallit lite mellan stolarna. Det finns två jättefina lekplatser i närheten, den på Rådjursstigen och den på Skiffergatan.

Lekplatsen är en av ett 30-tal som kommunen ansvarar för. Tidigare i somras åtgärdades en del lekplatser efter allvarligare fel.

Artikelbild

| ”Vi har planer på gräsröjning som vi följer. Sedan har den här lekplatsen av någon anledning fallit bort.” säger driftchef Tomas Larsson på gatukontoret.

– Alla lekplatser besiktigats av experter varje år och de skriver sedan ett protokoll på vad de anser måste göras. Vi har åtgärdat allvarligare fel, till exempel tagit bort saker som varit uttjänta, som gungställningar. Det gjorde vi direkt när vi fick protokollet. Sedan kan det var att det händer saker nu som påverkar säkerheten och då tar vi gärna emot tips från allmänheten.

Uppfräschning av till exempel bänkar och bord menar Tomas Larsson kommer att utföras under hösten då all personal är tillbaka från semestern.

Generellt menar Tomas Larsson att lekplatserna runt omkring i kommunen har skötts, men att den vid Sandstensgatan utmanövrerats av de kringliggande.

– De andra har skötts men den här ligger lite udda till nedanför pulkabaken och har hamnat i skymundan när nya områden byggts. Jag tror att vi kommer hinna göra något åt det inom två veckor. Det är fortfarande många av oss som är på semester, så vi får prioritera. Sedan får vi se. Om bedömningen är att de andra två ligger bättre till för bostäderna kan det bli att vi tar bort den, säger Tomas Larsson.