Miklos Hathazi är samhällsbyggnadschef på Vimmerby kommun:

– Det kommer att åtgärdas, lekplatsen kommer att rustas upp och besiktigas efter att semestertiderna tagit slut, säger Miklos Hathazi.

Det är en del av den lekparksstrategi som kommunen har, enligt Miklos. Det innebär att kommunen ska se över samtliga lekplatser som finns i kommunen och titta på hur många som ska finnas och hur de ska vara utrustade.

Artikelbild

| Grusgångarna i Kungsparken har börjat att växa igen.

– Ogräset kommer självklart också att rensas bort, det kommer att ske både under semestertider och efter, säger Miklos Hathazi.

Vad är anledningen till att skötseln har eftersatts i Kungsparken?

– Det finns ingen speciell anledning till det, utan det kommer självklart att åtgärdas, menar Miklos.

Enligt Miklos Hathazi kommer förändringar förmodligen att genomföras i Kungsparken i framtiden:

Artikelbild

| Färgen har flagnat på lekplatsens utrustning i Kungsparken.

– Det finns ett önskemål genom ett medborgarförslag att göra Kungsparken till en möteplats och att fixa till belysningen i parken. Det har bestämts att något kommer att göras inom ramen för programmet "Vackra Vimmerby" och på sikt kommer en översyn och ombyggnation troligtvis att genomföras i parken, men vad det blir och när det kommer att ske kan jag inte svara på, det finns ingen tidsplan i dagsläget, berättar Miklos Hathazi.