2007 beslutade kommunfullmäktige i Vimmerby att ingå ett 20-årigt avtal där man förband sig att hyra fastigheten Typografen 1, där bland annat tryckeriet VTT-Grafiska tidigare inrymdes, av Vimmerby Tidning och Tryckeri ekonomisk förening.

Avtalet innebar att kommunen hyr hela fastigheten om 7 600 kvadratmeter för att sedan återhyra en dryg fjärdedel, cirka 2 000 kvadratmeter, av dessa till den ekonomiska föreningen för cirka 900 000 kronor per år.

Detta var en del av en större uppgörelse som bland annat även innefattade Karlsbergsaffären och bidrog till V-Tabs och Skobes nya etableringar.

Artikelbild

| 31 mars 2020 lämnar Vimmerby Tidning och Tryckeri ekonomisk förening den så kallade VTT-fastigheten.

Men i januari 2018 köptes Vimmerby Tidning upp av mediekoncernen NTM, och tidningen trycks inte längre i Vimmerby. Den ekonomiska föreningen har sedan dess sagt upp hyresavtalet och lämnar lokalerna den 31 mars nästa år. Det totala hyresbortfallet för kommunen, i det fall de inte lyckas hitta en ny hyresgäst till de 2 000 kvadratmeterna, kommer därmed landa på omkring 6,5 miljoner kronor fram till 1 mars 2027 då grundavtalet upphör att gälla.

– Redan när vi skrev avtalet räknade vi med att det kunde komma en kris i tidningsbranschen och att vi någon gång i framtiden kanske skulle tvingas lägga ner tryckeriet. Därför hyrde kommunen hela fastigheten och vi återhyrde med två års intervall. I dag har det besannats, vi har ingen verksamhet kvar i huset och flyttar nu ut, berättar Ingvar Bäckman som är fastighetsansvarig hos Vimmerby Tidning och Tryckeri ekonomisk förening.

Bäckman öppnar också upp dörren för kommunen att förvärva fastigheten och menar att den skulle lämpa sig utmärkt som centrallager.

– Av logistiska skäl vore det utmärkt. Man kan ju undra vilka kostnader det medför att ha centrallagret på Trekanten, där det ligger nu, med alla resor fram och tillbaka. Det är en möjlighet som öppnas för kommunen och jag skulle gärna se att de återkommer till oss om det.

Artikelbild

| Fastigheten ägs av Vimmerby Tidning och Tryckeri ekonomisk förening, hyrs av Vimmerby kommun och återhyrs till föreningen. Men snart står kommunen utan den ekonomiska föreningen som hyrestagare.

Kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij (C) är försiktigt optimistisk till inviten:

– Det gällande avtalet är dyrt för oss, i synnerhet när vi inte har hyresgäster. Vi måste jobba hårt för att få in hyresgäster och detta är en prioriterad fråga hos utvecklingsavdelningen.

Artikelbild

| Kommunalrådet Ingela Nilsson Nachtweij anser att kommunen sitter i ett avtal som är dyrt för dem.

– Att fastigheten var till salu visste jag inte om, så innan vi har stämt av internt kan jag egentligen inte kommentera det. Men vi är lyssnande och alltid intresserade av att diskutera, så jag ser fram emot samtal om detta, säger Ingela Nilsson Nachtweij.