Det visar en sammanställning som nyhetsbyrån Sirén gjort över lönegapet i alla kommuner i landet.

2014 var lönegapet i Vimmerby 1 639 kronor i månaden. till männens fördel.

Nu är det tvärtom. Nu är lönegapet 315 kronor, men till kvinnornas fördel. Det innebär att förändringen är 1 954 kronor i positiv riktning för kvinnorna.

Artikelbild

Det är den 13 största förändringen i landet sen 2014 och den näst största i Kalmar län. bara Hultsfred redovisar en ännu större förändring av lönegapet mellan kvinnor och män.

Siffrorna har tagits fram genom att männens medianlön har dragits ifrån den kvinnliga medianlönen.

Av sammanställningen framgår också att 78 procent av de anställda kvinnorna nu har en fast anställning. Det är en procentenhet mer än fyra år tidigare. Bland männen är det en minskning med sju procentenheter till 62 procent med fast anställning.

Under mandatperioden har andelen kvinnor i kommunfullmäktige minskat. Vid valet 2014 var det 44,9 procent kvinnor i den nyvalda fullmäktigeförsamlingen. Nu har det minskat till 38,8 procent.