– Vi har fått ett antal förslag som Centern lagt fram, men vi är inte helt nöjda för att kunna ge fullt förtroende för ett fortsatt samarbete, säger Marie Nicholson (M) på söndagskvällen.

Det betyder att det fortfarande knakar i samarbetet i Vimmerbyalliansen. 

Företrädare för de tre partierna, Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna, satt på söndagskvällen i ett krismöte som varade i runt två och en halv timma.

Artikelbild

| Marie Nicholson (M) är inte helt nöjd med de förslag centern presenterat för hur arbetsmiljöproblemen i stadshuset ska lösas.

Centern kom dit med ett antal förslag över vad man vill förändra i ledarskapet och hur man vill lösa de brister i arbetsmiljön som bland annat ligger till grund för att kommundirektören Carolinas Leijonram är sjukskriven.

Vilka förslag som lagt fram vill inte Marie Nicholson gå in på. Men Moderaterna vill ha mer och tydligare förslag.

– Framför allt vill vi ha förslag för hur vi ska få kommundiektören tillbaka i tjänst så fort som möjligt, säger hon.

Moderaterna ska närmast gå igenom Centerns åtgärdsförslag på ett extra gruppmöte i veckan.

Artikelbild

| Ingela Nilsson Nachtweij (C) är i frågasatt som ordförande i kommunstyresen av allianskollegorna i moderaterna.

Efter det kommer alliansen att samlas på nytt.

I ett pressmeddelande som skickades ut under söndagskvällen kommenterar kommunstyrelsens ordförande, Ingela Nilsson Nachtweij (C), mötet där C:s förslag till handlingsplan togs upp:

– Jag tar på mig en stor del av ansvaret för att vi har hamnat där vi har hamnat och har den senaste veckan rannsakat mig själv, för att komma fram till vad jag behöver förändra i mitt ledarskap. Bland annat kommer jag att förankra hos kommundirektören innan jag arbetar direkt mot medarbetare ute i organisationen, säger Ingela Nilsson Nachtweij (C), kommunstyrelsens ordförande.