Målet: Sälja allt till kommunen

Ägaren till "gamla tvätten" vill sälja fastigheten till kommunen. Just nu ser kommunen över om det finns något behov av fastigheten som bland annat innehåller en vattentäkt.

16 april 2019 18:00

– Vi har gått ut med en förfrågan till förvaltningarna och till Vimmerby Energi för att se om någon har behov eller intresse av den aktuella fastigheten, säger Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef på Vimmerby kommun.

Byggnaden är på cirka 5 500 kvadratmeter och marken på cirka 18 500 kvadratmeter. Det finns också utrymme för en tillbyggnation på 1 600 kvadrat.

Fastighetsägaren Henrik Samuelssons avsikt med ett erbjudande som lämnades in till kommunen tidigare i mars, är att antingen sälja fastigheten till kommunen eller möjligen göra en bytesaffär med de kommunala lokalerna på Trekanten där centralförrådet finns i dag.

– Kommunen har sökt efter en mer central placering av Gata- och park och här finns alla möjligheter för det. Det är centralt, men ändå i skymundan, ingen handelsyta som tas i anspråk och kommunen äger marken intill, säger Henrik Samuelsson.

Det finns också en vattentäkt på fastigheten, som formellt heter Fjärrvärmeverket 3. Den gällande vattendomen tillåter ett uttag på 240 kubikmeter per dygn.

– Det skulle vara betydelsefullt för vattenförsörjningen och vill kommunen skapa ett vattenskyddsområde har man då alla möjligheter till det, säger han.

Kommunen är väl medveten om vattentäkten på området.

– Det är på grund av vattentäkten som vi lämnat remissen även till Vimmerby Energi som ansvarar för kommunens vattentäkter, för att få ett utlåtande om hur de ser på saken, säger Miklos Hathazi.

Henrik Samuelsson har ägt fastigheten sedan 2006 och han har bland annat drivit bed and breakfast i lokalerna. Men sedan ett par år tillbaka är den till salu. Några ekonomiska villkor har inte diskuterats med kommunen. Men Samuelsson är intresserad av ett byte med centralförrådet.

– Om det finns ett intresse får vi sätta oss ner och resonera och ge och ta, säger han.

Miklos Hathazi ser dock inte intresse för fastigheten för samhällsbyggnadsförvaltningens räkning.

– Nej, det är inte aktuellt att flytta centralförrådet från Trekanten i närtid. Men vi hör ändå efter om någon annan del av kommunen är intresserad. Om det finns något sådant intresse kan vi ta en diskussion om pris och göra värderingar av aktuella fastigheter. Sen är det ytterst politiken som får ta ställning till den sammanställning vi jobbar fram, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jimmy Karlsson

Ämnen du kan följa