Mannen, som är bosatt i Vimmerby kommun, och den minderåriga flickan umgicks i samma kretsar och vid ett tillfälle sommaren 2018 kom flickan hem till mannens lägenhet. Efter de uppgifter som såväl mannen som flickan lämnat konstaterar Kalmar tingsrätt att den åtalade mannen åtminstone haft skälig anledning att anta att målsäganden var under 15 år. Mannen har dessutom uppgett att flickans ålder påverkade honom när de hade sex i hans bostad, och att det gjorde att det inte ”kändes rätt”.

Den tilltalade förnekar dock gärningen, eftersom han uppgett att han inte haft samlag med flickan. Tingsrätten finner dock att det både mannen och flickan berättat om händelsen styrker att det som inträffat i lagens mening är fråga om ett samlag och för tingsrätten är det tydligt att den åtalade mannen varit medveten om det olämpliga i gärningen.

Mannen döms till två års fängelse och han ska dessutom betala skadestånd till flickan på 115 000 kronor samt 800 kronor till Brottsofferfonden.