Miljonprojekt i mål - ingen fortsättning

Ett tre år långt projekt vars syfte är att arbetsintegrera utrikesfödda kvinnor går i mål på fredag. Under onsdagen hölls en konferens för att presentera och summera projektet.

28 augusti 2019 18:30

Projektet har delfinansierats av Europeiska Socialfonden (ESF), som gått in med drygt 8,7 miljoner kronor. Den totala budgeten har legat på cirka 18,6 miljoner. Målet för projektet var att 70 procent av de deltagande utrikesfödda kvinnorna skulle vara självförsörjande efter projektet, men även ha en starkare ställning på arbetsmarknaden och känna sig delaktiga i samhället.

Målet om självförsörjning efter projektet har inte uppnåtts, bara 31,1 procent är i arbete eller studerar med CSN.

45 deltagande kvinnor, där den störra majoriteten var över 24 år gamla deltog.

– 80-85 procent är över 40 år.De yngre hittar andra vägar genom vikariat, studier och så vidare, de hamnar oftast inte hos oss, säger Tobias Ragnarsson, projektledare.

Av de deltagande så var det 60 procent som fullföljde hela projektet.

Projektet har bestått av metodprövning inom organisationen och aktiviteter och insatser för målgruppen utrikesfödda kvinnor. Exempel på aktiviteter har varit cykelskola, kvinnogrupp och rekryteringsträffar.

Maria Röstwall har arbetat som processtödjare på projektet och tycker att det har varit framgångsrikt trots att man inte nått det uppsatta målet:

– Arbetssättet och projektet har varit framgångsrikt. Om det har lett till attitydförändringar bland arbetsgivare är något man får titta på mer långsiktigt. Framförallt så har utsagorna från målgruppen varit positiva. Vi har upplevt att de i gruppen har blivit modigare och vågat fråga, man känner sig inte så utsatt och mer trygg i grupp.

Blir det en fortsättning på projektet?

– Det finns fyra miljoner kvar av budgeten och ESF har gett möjlighet att fortsätta projektet, men kommunen har tackat nej, säger Maria Röstwall.

Annelie Johansson är chef för enheten för arbete och försörjning:

– Det har inte varit aktuellt med förlängning från början. Att vi inte går vidare med projektet betyder inte att vi inte kommer att fortsätta jobba med de här frågorna. Vi kommer jobba vidare med många av delarna i samarbete med andra.

Är ni nöjda med resultatet av projektet?

– Projektet har åskådliggjort de komplexa behov som finns. Vi måste hjälpas åt att stötta kvinnor och andra som står långt från arbetsmarknaden, säger Annelie Johansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sofie Olsson

Ämnen du kan följa