Miss kraschade Noelles skolgång

Övergången från särskolan i Vimmerby till särgymnasiet i Hultsfred gjorde att skolgången kollapsade totalt för Noelle, 17. Nu medger båda kommunerna att man misslyckats med övergången.

23 maj 2019 18:00

– Det är lätt att vara efterklok och konstatera att både vi och Vimmerby tillsammans gjorde en missbedömning. Eleven hade behövt ha med en för henne välbekant personal från Vimmerby under en övergångsperiod, säger Mikael Pettersson, rektor för särgymnasiet i Hultsfred.

Noelle har Downs syndrom och autism och har gått i särskolan i Vimmerby sen hon var sju år.

– Det har varit tio jättebra år på Vimar. Hon har trivts som fisken i vattnet, säger Noelles mamma Erica Rinaldo.

Vimmerby kommun har aldrig haft eget särgymnasium utan köper platser av Hultsfred.

– Antalet elever från Vimmerby varierar mellan fem och tio i fyra årskullar. Det finns även möjlighet att välja vilket särgymnasium som helst, men närheten till Hultsfred är en stor trygghet, säger Anders Eriksson, gymnasiechef i Vimmerby.

I höstas började Noelle i Hultsfred. Erica Rinaldo beskriver dotterns känslighet för att byta miljö och personal.

– Kort efter inskolningen byttes den personal som stod närmast Noelle ut. Vi fick ingen information, men märkte att hon inte ville gå till skolan. Hon gick in i en depression och bröt ihop helt, säger Erica Rinaldo.Sedan dess är Noelle hemma utan skolgång.

Erica Rinaldo menar att dottern skulle haft med sig en stödperson hon var van vid så länge hon behövt i den nya miljön.

– Vi fick bara till svar att de flesta elever vänjer sig, även om det kan ta ett halvår eller till och med upp till ett år...

– Det är knäckande att utsätta en elev med autism för det, de klarar inte att anpassa sig även om de vill, anser Erica Rinaldo.

Anders Eriksson menar att övergångarna oftast fungerar bra trots svårigheter för att varje elev har speciella förutsättningar och behov.

– I det här fallet har vi misslyckats. Ett skäl är att en anställd vid särgymnasiet som eleven fått extra kontakt med sade upp sig för att byta jobb. Sånt kan vare sig vi eller Hultsfreds kommun göra något åt, säger han.

Mikael Pettersson, rektor för särgymnasiet i Hultsfred bekräftar också personalbytet, men ser inte det som en orsak.

– Det är en faktor som vi av naturliga skäl aldrig kan undvika, men det är inte orsaken till elevens avbrutna skolgång. Även i det här fallet har vi arbetat utifrån våra utarbetade strukturer för överlämning av elever. Men missbedömningen av behovet att en för eleven känd personal inte behövdes gjorde att de ordinarie rutinerna inte var tillräckliga.

Han beskriver att båda kommunerna och föräldern tillsammans försökt att lösa situationen.

– Vi haft dialoger och provat olika anpassningar och upplägg, men uppbrottet från grundtryggheten i den tidigare särskolan har varit alltför svårt. Oerhört tråkigt att det inte lyckats, och att eleven hamnar i kläm, säger Mikael Pettersson.

Vad som sker nu är oklart. Erica Rinaldo säger att Noelle fått erbjudande om daglig verksamhet som ett alternativ. Ett förslag hon avvisar.

– Det är inget alternativ. Noelle behöver pedagogisk utbildning för sin utveckling. Vi vill att hon ska gå tillbaka till sin tidigare miljö på Vimar och få enskilda gymnasiestudier där.

En lösning man är tveksam till från kommunens sida.

– En elev som lämnat grundskolan behöver komma framåt och inte gå tillbaka, säger Peter Karlsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ett annat alternativ kan vara särvux. En verksamhet som finns i Vimmerby för de som fyllt 18 år. Det gör Noelle senare i år.

– Det kräver också sin inskolning, men vi är öppna för att hitta en lösning tillsammans, säger Anders Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa