Den bedömningen gör Kristina Alsér, ordförande i föreningen som driver turistbyrån i Vimmerby.

– Vi väntar in kommunens utredning för hur arbetet med hela det månfacetterade näringslivet ska se ut. Vi får ha is i magen till våren innan vi ser vilken organisation det blir och vad det är för tjänst som ska tillsättas. Vi kan inte söka någon till tjänsten som den ser ut i dag. Digitaliseringen har tagit bort grunden för turistbyråns verksamhet som den var, säger Kristina Alsér.

Nästa vecka slutar Peter Göransson som turistchef i Vimmerby kommun efter sex år. Men hur det blir med en ersättare förblir oklart.

Artikelbild

| En del i utredningen är hur lokalerna i rådhuset, där turistbyrån finns, ska användas. Under sommaren har turistbyråns personal fått tillbaka en del av de lokaler man blev av med i vintras.

Kristina Alsér och styrelsen i turistföreningen vill se formen av en annan organisation innan man går igång med en rekrytering.

– Besöksnäringen, kommunen, näringslivet och handeln behöver jobba mera tillsammans. Då blir vi starkare och mera hållbara över tid. En kund som besöker ett företag eller en besökare i älgparken är mycket mer än så. Det kan vara en ny medarbetare eller en ny granne, säger hon.

Kommunens utvecklingschef Thomas Svärd har fått kommunstyrelsens uppdrag att utreda hur besöksnäringen med bland annat nuvarande turistbyråverksamhet, företag och näringslivet i stort, kommunen och andra intressenter ska samarbeta mer effektivt. Han kommer också att ta extern hjälp.

– Jag vill utmana med även andra ögon än från Vimmerbybor.

Artikelbild

| Kommunens utvecklingschef Thomas Svärd ska lägga fram sin utredning om en ny organisation för besöksnäringen i Vimmerby kring årsskiftet. Först när den är beslutad ska en ny chef rekryteras.

Arbetet kan innebära en annan struktur även för kommunens utvecklingsavdelning.

– Vi håller ingen dörr stängd. Både vi och turistbyrån arbetar i perspektivet leva, verka och bo i Vimmerby, men vi ska inte springa på samma bollar, utan arbeta mera tillsammans. Så ett tydligare gränssnitt kan vara på sin plats, säger han.

Artikelbild

| Kommunens utvecklingschef Thomas Svärd ska lägga fram sin utredning om en ny organisation för besöksnäringen i Vimmerby kring årsskiftet. Först när den är beslutad ska en ny chef rekryteras.

Kommunens näringslivsarbete och turismen har varit organiserat på olika sätt under 2000-talet.

Fram till början av 2010-talet leddes arbetet av en gemensam näringslivs- och turistchef tills kommunen återtog näringslivsdelen och den nuvarande turistföreningen, där kommunen är en stor delägare, bildades.

Den nya utredningen ska läggas fram för politiken kring årsskiftet 2019–2020. När den är spikad går rekryteringen av Peter Göranssons efterträdare in i en konkret fas.

Kristina Alsér och Thomas Svärd ser ingen risk med Vimmerby står utan turistchef till nästa högsäsong.

– Det kommer inte att halta. Jag kan lova att det ska satsas för att även nästa säsong ska kunna bli lika bra som i år, säger Kristina Alsér.