– Den investeringen beslutade vi på försommaren, men det fanns inte tid att göra den i år, utan den tas under sommaruppehållet nästa år, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M).

Fullmäktige ställde sig bakom den investeringen i maj. Den handlar om en ny rink med rätt mått, en sarg och ett glas som lever upp till säkerhetskraven.

I investeringsplanen finns en andra etapp på 12,8 miljoner. Men den är inte beslutad ännu.

Artikelbild

| Investeringen i ishallen görs främst invändigt med ny och större rink, ny sarg och nytt skyddglas runt banan.

Andra större investeringar är nio miljoner kronor i ett nytt tak på A-huset vid gymnasiet. Brandstationen ska byggas om för sex miljoner kronor och det ska även köpas en ny tankbil till räddningstjänsten för 2,7 miljoner. Sex miljoner går till exploateringen av det nya bostadsområdet vid Nosshult och två miljoner till Nybble. Två miljoner ska också investeras i ett gatunät på Krönsmon.

2,5 miljoner satsas för fortsatta åtgärder på AL-skolan enligt kommunstyrelsens åtgärdsplan och Arbetsmiljöverkets krav.

På Vimarskolan investeras 3,5 miljoner i husen A och H. I Storebro investeras 2,5 miljon i ventilation på skolan. Samma sak i Brännebro där 2,7 miljoner investeras under 2019.

Flera stora investeringar som en ny förskola och utbyggnaden av Vidala påbörjas också under nästa år.

– När de ska verkställas de kommande åren behöver vi ta upp nya lån, men 2019 klarar vi utan mer lån, säger kommunalrådet Tomas Peterson (M).

Men var förskolan ska byggas är inte klart än.

– Nej, vi tittar på alternativ.